Consilierii judeţeni au aprobat utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul bugetar 2017, a sumei de 14.872 de mii de lei având ca destinaţie finanţarea programului de investiţii pe anul 2018. Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele două secţiuni, secţiunea de funcţionare şi cea de dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, a celor exceptate şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;  pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Excedentul bugetului propriu al judeţului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 se ridică la valoarea de 17.695 de mii de lei, din care, la această dată, se propune utilizarea sumei de 14.872 de mii lei, pentru finanţarea programului de investiţii pe anul 2018 sub forma prezentată în anexele la proiectul de hotărâre.