În data de 4 martie 2021, în intervalul orar 12:30 – 14:30, în incinta Spitalului Municipal Oltenița s-au simulat mai multe intervenţii cu scopul declarat de a pregăti personalul medical pentru a face faţă unor situaţii de urgenţă. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a desfăşurat exerciţiul tactic de cooperare în cazul producerii unui incendiu produs la nivelul clădirii care adăpostește Spitalul Municipal Oltenița, fiind simulate mai multe intervenţii de salvare a persoanelor și acordarea primului ajutor, cât și evacuarea personalului și a pacienților.

În data de 4 martie 2021, ISU Călăraşi a desfăşurat pe parcursul a 120 de minute un exerciţiu tactic de cooperare la care au participat: forţe şi mijloace ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi și cadre medicale şi reprezentanții ai Spitalului Municipal Oltenița.
Tema exerciţiului tactic de cooperare a urmărit modul de acţiune al forţelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în zona de competenţă a ISU Călăraşi şi asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie în cazul producerii unui incendiu cu manifestări deosebit de rapide şi efecte limitate în timp.
Scopurile generale ale acestei aplicaţii tactice au fost următoarele: verificarea concepţiei de acţiune stabilită prin planul desfăşurării exerciţiului tactic şi a capabilităţilor de intervenţie la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi; elaborarea concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă; evaluarea eficienţei intervenţiei autospecialelor, a echipajului SMURD, a echipajelor de descarcerare, precum şi a necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă cu forţele proprii; evaluarea consecinţelor probabile ale surselor de risc şi pregătirea psihologică a personalului în vederea realizării unei intervenţii eficiente; organizarea cooperării între forţele participante şi stabilirea necesarului de forţe, mijloace şi echipamente specifice necesare pentru situaţia cea mai nefavorabilă; verificarea practicabilităţii căilor de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie; verificarea eficientei procedurilor de intervenţie pentru situaţiile tactice simulate, conducerea într-o concepţie unitară a acţiunilor de intervenţie.
De asemenea, pe timpul desfășurării exerciţiului s-a urmărit verificarea posibilităților de amplasare a autoscării şi accesul la fațadele clădirilor din incinta spitalului și instruirea cu personalul spitalului privind intervenţia în caz de incendiu.
Aplicația tactică de cooperare cu forțe și mijloace în teren s-a desfășurat în condiții optime, fiind bifate în mare măsură cererile scenariului de intervenție, s-au simulat mai multe proceduri de intervenţie, iar, la final, s-a putut spune că exercițiul s-a dovedit a fi un bun antrenament pentru o situație reală.
Astfel de exerciții de cooperare se vor mai desfășura și în următoarele etape, în concepții asemănătoare, astfel încât personalul participant să poate deprinde abilități eficiente de salvare în condițiile cele mai vitrege de intervenție.