În data de 5 martie 2021, în intervalul orar 11:00 – 12:00, în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari, pompierii militari au efectuat mai multe activități de prevenire a incendiilor și a altor situaţii de urgență, s-a verificat practibilitatea căilor de acces a autospecialelor în obiectiv, s-au verificat hidranții și mijloacele de stingere, s-au efectuat recunoașteri în teren, s-au folosit stingătoare pentru a familiariza personalul cu modalitatea corespunzătoare de utilizare a acestora, s-a organizat un exerciţiu de evacuare și alte activități asemănătoare, cu scopul declarat de a pregăti personalul medical pentru a face faţă unor situaţii de urgenţă.
Pe parcursul acestor activități s-a urmărit modul de acţiune al forţelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie în cazul producerii unei situații de urgenţă cu manifestări deosebit de rapide si efecte limitate in timp.
Scopurile generale ale acestei activități au fost următoarele: elaborarea unei concepţii specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă; evaluarea eficienţei intervenţiei autospecialelor, precum şi a necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă cu forţele proprii; evaluarea consecinţelor probabile ale surselor de risc şi pregătirea psihologică a personalului în vederea realizării unei intervenţii eficiente; organizarea cooperării între forţele participante şi stabilirea necesarului de forţe, mijloace şi echipamente specifice necesare pentru situaţia cea mai nefavorabilă; verificarea practicabilităţii căilor de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie; verificarea eficienţei procedurilor de intervenţie pentru situaţiile tactice simulate, conducerea într-o concepţie unitară a acţiunilor de intervenţie.
Activitatea pompierilor organizată cu forțe și mijloace în teren s-a desfășurat în condiții bune și s-a dovedit a fi un bun antrenament pentru o situație reală.
Astfel de exerciții de cooperare se vor mai desfășura și în următoarele săptămâni, în concepții asemănătoare, astfel încât personalul participant să poată deprinde abilități eficiente de salvare în condițiile cele mai vitrege de intervenție.