Muzeul Dunării de Jos, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, prezintă publicului în luna martie – Pintadera (Cultura Gumelniţa, mileniul IV a. Ch.).

 

Exponatul propus de Muzeul Dunării de Jos pentru această lună este reprezentat de o pintaderă aflată în colecţiile noastre cu numărul de inventar 24806. Termenul de pintaderă în limba română provine din limba greacă şi semnifică pecete sau ştampilă. Originea lor este anatoliană, continuând să apară în teritoriul balcanic începând cu neoliticul timpuriu.
Artefactul prezentat de instituţie a fost descoperit în com Dorobanţu, Călăraşi, fiind datat ca aparţinând mileniului IV a. Ch. Este realizat din lut ars, prelucrat cu mâna, cu baza circulară, cu un mâner-apucătoare cilindric prevăzut cu o perforaţie circulară transversală. Partea rotundă are diametrul de 12 centimetri şi este decorată cu motiv spiraliform desfăşurat în sensul invers al acelor de ceasornic. Tehnica folosită este cea a inciziei.

Atât specialiştii români cât şi cei străini au emis diverse ipoteze despre funcţionalitatea pintaderelor cum ar fi faptul că erau folosite pentru: imprimarea imaginii de pe disc pe suprafaţa textilelor, ţesăturilor sau pieilor, a bunurilor alimentare, a caselor sau a vetrelor de foc, pentru decorarea vaselor, amuletelor sau a pereţilor templelor prin presarea acestora în lutul moale sau chiar pentru realizarea tatuajelor. Prin imprimare ele desemnau proprietarul sau meşterul ce a executat un anumit obiect.

Cele mai multe analogii pentru pintaderele spiralice au fost descoperite în arealul gumelniţean în aşezări de la: Aldeni, Brăiliţa, Boldeşti-Scăieni, Carcaliu, Căscioarele, Cireşu, Cunesti, Gumelniţa, Însurăţei, Mălăieştii de Jos, Sudiţi, Moisica etc. Simbolul spiralei ca formă de decor importantă pentru eneoliticul românesc se află şi pe alte categorii de artefacte(vase, statuete antropomorfe feminine, idoli etc). Ea poate fi ascociată cu imaginea feminităţii având puterea de a reînnoi, de a renaşte mereu, dar şi cu anumite concepte de spiritualitate având la bază ideea de ciclicitate.

Piesa prezentată este clasată în categoria Fond cu numărul 2109/2.03.2007.

Pintadera poate fi admirată de către cei interesaţi pe tot parcursul lunii martie, zilnic, între orele 09:00 şi 16:00, la Secția Arheologie a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.