Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură aflată în subordinea

Consiliului Județean Călărași, expune în perioada 1 – 30 noiembrie 2019, în cadrul proiectului „Exponatul lunii”Cupa Ornamentată.

 

În patrimoniul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi se află unul dintre cele mai valoroase obiecte istorice din ţară: o cupă rituală, bogat

ornamentată, datând din mileniul al V- lea, a.Ch., atribuită

comunităţilor Boian – Giuleşti. Descoperită în anul 1981, în situl arheologic de la Gălăţui – Movila Berzei, într-o locuinţă sanctuar datată din neoliticul final, piesa reprezintă prin maniera de ornamentare şi semne, una din cele mai importante descoperiri ale neoliticului european. Vasul are piciorul cilindric, este gol şi netezit la interior, având corpul tronconic, modelat din pastă cărămizie, cu decor excizat şi încrustat cu alb în două registre. Sub buză se află un şir de triunghiuri excizate şi regulate. Registrul superior este reprezentat de spirale meandrate despărţite de registrul inferior de o bandă în relief, iar cel inferior conţine benzi spiralate ce continuă vectorial motivele din primul registru. Două benzi în relief marchează buza şi partea mediană a vasului. Evoluţia motivelor prezente în cele două registre creează iluzia unei comunicări în plan orizontal cât şi vertical. Toate piesele descoperite în sanctuar alături de această cupă, inclusiv statuetele, poartă semnul spiralei sau al meandrului, acestea simbolizând încă din preistorie naşterea noii vieţi. Piesa este clasată în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria Tezaur, prin ordinul 2110/2.03.2007, având număr de inventar 26970 şi următoarele dimensiuni: diametrul gurii de 252 milimetri şi înălţimea de 300 de milimetri.

Această cupă, alături de alte piese din colecţia de artă preistorică a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, a făcut parte din numeroase expoziţii internaţionale în America, China, Elveţia, Anglia şi Grecia. Piesa este expusă la Secția Arheologie a muzeului, în Sala Tezaur și poate fi admirată zilnic, între orele 09:00 şi 16:00.