Producătorii agricoli români, care au fost afectaţi de secetă extremă, pot face demersurile legale pentru a beneficia de despăgubiri. Pot primi sprijin fermierii ale căror culturi au fost înfiinţate în toamna anului 2018, în perioada optimă de însămânţare şi nerăsărite din cauza calamităţilor naturale.

 

Asociaţia Producătorilor de Crereale şi Plante Tehnice Călăraşi, membră a Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, solicită tuturor producătorilor agricoli din judeţ să se prezinte la sediul primăriei şi să solicite în scris primarului să convoace, în regim de urgenţă, comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor cauzate fiecărui producător agricol de seceta înregistrată în toamna anului 2018, începând cu luna septembrie şi până în prezent. Acest demers vine în urma Comunicatul de presă al Comisiei Europene publicat în data de 2 august 2018, prin care Comisia oferă sprijin suplimentar fermierilor europeni afectaţi de secetă. În cursul anului 2018, România a fost şi este afectată de fenomene climaterice deosebite: seceta în lunile aprilie, mai, iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2018, inundaţii în lunile iunie şi iulie 2018. Producătorii agricoli, care au înfiinţat culturile de toamnă în perioada optimă de însămânţare, culturi care au fost afectate de fenomenul de secetă extremă au suferit pagube însemnate. Totodată, schemele de ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale sunt compatibile cu piața internă şi se acordă dacă sunt întrunite două condiţii: autoritatea naţională a recunoscut în mod oficial fenomenul meteorologic ca fiind o calamitate naturală şi există o legătură de cauzalitate directă între calamitatea naturală și pagubele suferite de fermier, indiferent de forma sa de organizare, persoană fizică sau persoană juridică. „Rugăm producătorii agricoli să depună procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Călăraşi, care, conform  Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare, verifică şi centralizează documentaţia depusă de producătorii agricoli privind suprafeţele afectate de calamităţi, înaintând-o Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru luarea măsurilor de despăgubire. Vă rugăm ca o copie de pe cererea depusă la Primărie, şi ulterior de pe procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, sa o transmiteţi pe email la adresele: adamy.lucyan_131943@yahoo.com, info@lapar.org pentru centralizarea situaţiei la nivel naţional şi pentru ca Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România să poată acţiona în numele producătorilor agricoli afectaţi. Împreună suntem mai puternici!”, a menţionat ing. Alexandru Baciu, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Crereale şi Plante Tehnice Călăraşi.