Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, în perioada 2018 – 2020, de o schemă de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora în vederea producerii cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator/altă persoană juridică, potrivit unei Hotărâri adoptate în ședința de luna trecută a Guvernului. Fermierii călărăşeni s-au arătat interesaţi de acest program, astfel că la Direcţia Agricolă Judeţeană (DAJ) Călăraşi, peste 200 de crescători au depus cereri de înscriere, unde solicită peste 1.780 de purcei din rasele Bazna şi Mangaliţa.

 

Luna trecută a fost adoptată o Hotărâre de Guvern privind aplicarea programului de susținere a acestora în vederea producerii cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator/altă persoană juridică. La această schemă de ajutor de minimis participă, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii/alte persoane juridice care defășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne.

Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minimum doi și maximum zece, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens. Purceii pentru creștere și îngrășare sunt preluați de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare și transportați crescătorilor de porci. Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și/sau Mangalița de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulțirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

Directorul DAJ Călăraşi, Ion Stan, ne-a declarat că până în prezent pentru acest program s-au înscris 201 crescători, care solicită 1.788 de purcei din rasele Bazna şi Mangaliţa. În cadrul acestui program s-a înscris deocamdată un furnizor care poate să dea şase purcei. De asemenea, până la momentul actual, nu s-a înscris niciun procesator.

Direcţia Agricolă Judeţeană Călăraşi acordă o atenţie deosebită acestui program, care este la început. Fermierii călărăşeni s-au arătat interesaţi de acest program, astfel că până în prezent s-au înscris 201 crescători, care au solicitat 1.788 de purcei din rasele Bazna şi Mangaliţa. Scopul acestui program îl reprezintă revigorarea gospodăriilor ţărăneşti şi renaşterea raselor tradiţionale de porci, care, pe timpul perioadei comuniste a fost neglijată şi abandonată”, a menţionat directorul DAJ Călăraşi, Ion Stan.

 

 

Crescătorii pot primi minimum doi şi maximum zece purcei gratuit

 

 

Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: să deţină exploatații înregistrate/autorizate sanitar veterinar; să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică; să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minimum doi și maximum zece, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract; să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 de kilograme pe cap; să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică; să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din anexa la Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare. Furnizorii de porci solicitanți ai ajutorului de minimis, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: sa dețină scroafe și/sau scrofițe, înscrise în registrul genealogic; să furnizeze purcei înțărcați către procesator sau altă persoană juridică, la greutate minimă de 10 kilograme pe cap, în baza unui contract de livrare; iar purceii să fie identificați potrivit legislației în vigoare. Procesatorii și alte persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare și să îi transporte către beneficiari, să încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor, să preia de la beneficiari, în vederea abatorizarii si procesarii, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării/beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 de kilograme pe cap să plătească beneficiarului prețul stabilit prin contract.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalita și procesatorii/alte persoane juridice, pot solicita înscrierea în Program, în baza unei cereri, care se depune la Direcția Agricolă Județeană Călăraşi, care îi înregistrează în registrele unice corespunzătoare, precum și în registrul de evidență al ajutorului de minimis.

Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018 – 2020, iar valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 4,6 milioane de lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinație, de la bugetul de stat.