Până la data de 1 iulie 2019, au fost depuse pe SubMăsura 4.3. – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructura de irigații, 305 proiecte, în valoare de 299.605.045 de euro. Măsura se închide la data de 31 august 2019. Plafonul de depunere a cererilor de finanțare este de 300 de milioane de euro. „Mulțumesc personalului ANIF, atât la nivel central cât și din teritoriu, dar și reprezentanților organizațiilor de udători pentru munca depusă în toată această perioadă. Gradul de accesare este unul impresionant, în timp record. În spatele acestei reușite este munca multor oameni, care au înțeles nevoia de modernizare a infrastructurii de irigații. Măsura din Programul de Guvernare de acordare de apă gratuit la staţiile de punere sub presiune, aflată în al doilea an consecutiv, precum și șantierele deschise pentru reabilitarea amenajărilor de irigații, care vor deservi două milioane de hectare, au stimulat și încurajat organizațiile de udători să depună proiecte pentru SubMăsura – 4.3. Componenta infrastructura de irigații”, a declarat domnul Florin – Ionuţ Barbu, directorul general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF). Sprijinul nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu poate depăși 1.000.000 de euro pe proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP). Fondurile se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune, precum și racordarea acestora la utilități, inclusiv construcția şi modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat. Un element de noutate este faptul că echipamentele de irigat pot fi achiziționate în limita a 30% din valoarea eligibilă a proiectului – modalitatea de calcul fiind detaliată în Ghidul Solicitantului. Beneficiari sunt organizațiile utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.