Consiliul Județean Călărași, prin Centrul Județean de Cultură şi Creaţie, continuă tradiția organizării Festivalului Național – Concurs de Muzică Folk „Chitara Dunării”. Acesta va avea loc în perioada 23 – 25 noiembrie 2018.

 

Scopul festivalului

 

Prin acest festival, Centrul Județean de Cultură şi Creaţie propune continuarea tradiției acestui gen muzical la Călărași, descoperirea şi promovarea calităților vocale, artistice și creativ-muzicale ale tuturor artiștilor care vor urca pe scenă. El este conceput ca o manifestare cultural-artistică adresată grupurilor şi interpreţilor individuali de muzică folk, cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani. În fiecare seară de festival vor avea loc recitaluri, prin care tinerii concurenți vor putea veni în contact cu nume consacrate ale genului.

 

Înscriere preselecție festival

 

Înscrierea se va face on-line prin expedierea pe adresa centrulculturaljudeteancl@gmail.com a următoarelor: fișa de înscriere; acord folosire date cu caracter personal; copie C.I.; foto în format jpeg; două piese demo din care una obligatoriu compoziție proprie. Materialele pentru înscrierea în preselecție pot fi transmise până la data de 11 noiembrie 2018, ora 24:00. Lista concurenților admiși va fi afișată pe site-ul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, în data de 15 noiembrie 2018. Concurenții au obligația de a confirma participarea în decurs de 24 ore de la afișarea listei.

 

Desfășurare concurs

 

Participanții se vor prezenta la sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași în data de 23 noiembrie 2018, ora 12:00, pentru tragerea la sorți și proba de sunet. Obligațiile participanților: să respecte prevederile regulamentului; prin completarea și semnarea fișei de înscriere, participanții își asumă răspunderea că piesele interpretate în concurs le aparțin sau au dreptul de folosire atât din punct de vedere muzical cât și al textelor; completarea și semnarea consimțământului/declarației pentru utilizarea datelor personale; să fie prezenți la Gala decernării premiilor, în caz contrar vor fi descalificați; participanții se vor acompania singuri la instrumente specifice muzicii folk (nu se admite acompaniament înregistrat). Obligațiile organizatorilor: asigură condiții tehnice optime pentru desfășurarea proiectului cultural; asigură cazarea în regim de pensiune completă pentru toți participanții (concurenți, artiști, membrii juriului, prezentatori), pe întreaga perioadă de desfășurare a festivalului; însoțitorii acestora își vor suporta aceste cheltuieli; pune la dispoziție sala de spectacole și spațiul de repetiție necesare desfășurării evenimentului; asigură plata contravalorii următoarelor: drept de autor, decor, aranjamente florale, furnituri birou, materiale publicitare, însemne (diplome, trofeu, plachete, ecusoane, mash, afișe, flyere), mape; asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale participanților; nu răspunde de eventualele evenimente și incidente în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de repetiții și concurs; comunică pe site-ul instituției, orice modificare a regulamentului impusă de situații independente de acesta.

 

Premii acordate la festivalul „Chitara Dunării”

 

Premiile care se vor acorda în cadrul evenimentului sunt următoarele: Trofeu – 5.000 de lei; Premiul I – 4.000 de lei; Premiul II – 3.000 de lei; Premiul III – 2.000 de lei; Premiul „România Centenar” – 3.500 de lei; Premiul pentru cea mai bună trupă – 3.500 de lei.

Relații suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0242/314.925.