În perioada 18 – 25 mai 2017, în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi va avea loc cea de-a cincea ediţie a Festivalului – Concurs de Interpretare şi Creaţie Artistică şi Literară în Limba Engleză „Jane Austen or The Quest for Truthfulness”.

Concursul este adresat elevilor din clasele I – XII. Festivalul – Concurs de Interpretare şi Creaţie Artistică şi Literară în Limba Engleză „Jane Austen or The Quest for Truthfulness” se desfăşoară cu participare directă și indirectă (lucrările vor fi trimise prin e-mail sau poştă), fără taxă.
Înscrierea pentru ediţia 2017 se va face prin completarea unui formular care se găseşte pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, www.isj-cl.ro, şi transmiterea acestuia, după completare, pe adresa de e-mail: enemirela83@gmail.com, până la data de 11 mai 2017.
Un elev se poate înscrie simultan la maximum trei secţiuni ale festivalului. Toţi elevii concurenţi vor primi diplomă de participare. Se vor acordă premiile I, II, III, dar şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune. Profesorii îndrumători ai elevilor înscrişi, care participă la festivalul – concurs vor primi diplome de participare.

Concursul cuprinde nouă secţiuni

Festivalul – Concurs de Interpretare şi Creaţie Artistică şi Literară în Limba Engleză „Jane Austen or The Quest for Truthfulness” este structurat pe nouă secţiuni. Acestea sunt următoarele: redactarea unui eseu, traducere, lectură şi dramatizare, Quiz, caligrafie şi desen, muzică, dans, jocuri de societate şi Moda în Epoca Regenţei – Vestimentaţie, Accesorii, Mobilier.
Pentru redactarea eseului, temele sunt: “The Aspect of Education and Female Identity in Pride and Prejudice and Sense and Sensibility”; “The making up of the accomplished woman: Physical appearance, Education & Knowledge, Marriage & Having Children, Career and Skills, Status & Class and Manners & Behaviour”; “Elizabeth Bennet – Ahead of Her Time?”; “Secrecy and concealment in Jane Austen’s Sense and Sensibility”; “The role of letters in Jane Austen’s Pride and Prejudice and Sense and Sensibility”; “The role of first impressions in Jane Austen’s Pride and Prejudice”; “In Search of a Man: A Comparative Analysis of the Marriage Plot in Jane Austen’s Pride and Prejudice and Sense and Sensibility”. Temele fiind orientative se recomandă ca eseurile să aibă un titlu original. Pentru participarea online, lucrările elevilor înscrişi vor fi trimise pe adresa enemirela83@gmail.com până la data de 11 mai 2017, pentru a putea fi evaluate în ziua de desfăşurare a festivalului.

Concursul pentru secţiunea “Traducere” are loc pe 18 mai

În ceea ce priveşte secţiunea “Traducere”, concursul va avea loc în data de 18 mai 2017. Participanţii vor traduce două fragmente de proză – roman şi corespodenţă. Fiecare liceu înscris în concurs va primi, la ora 13:00, textul pentru a fi tradus. Subiectele se vor printa și sigila. După proba de concurs de 90 de minute, lucrările se vor scana și se vor trimite pe adresa: enemirela83@gmail.com, până la ora 18:00. Clasamentul premianților va fi stabilit până la data de 25 mai 2017, conform criteriilor transmise concurenților. Subiectele de la proba scrisă vor consta în traduceri literare din limba engleză în limba română, cu nivel mediu şi sporit de dificultate. Proba scrisă va avea durata de o oră şi jumătate. Se vor urmări: folosirea corectă a limbii (gramatică, ortografie, topică, vocabular); din punct de vedere stilistic: capacitatea de interpretare şi de adaptare a unor expresii sau a unui anumit limbaj; redarea jocurilor de cuvinte; cursivitatea textului rezultat in urma traducerii şi interpretării; fluenţa textului. Fiecare şcoală este responsabilă cu desfăşurarea concursului în plan local. Acest lucru include organizarea propriu-zisă a concursului, punând la dispoziţie sala necesară, precum şi personalul necesar în vederea desfăşurării evenimentului în condiţii loiale şi imparţiale. Elevii vor fi supravegheaţi pe tot parcursul concursului. Elevii vor lucra individual, nu în perechi, nici în echipă.

La secţiunea “Lectură şi dramatizare” fiecare participant va citi un fragment obligatoriu şi unul la alegere

În cadrul secţiunii “Lectură şi dramatizare”, fiecare participant va citi un fragment obligatoriu şi unul la alegere din bibliografia impusă. De asemenea, concurenţii vor interpreta, la alegere, una dintre scenele propuse. Textele alese precum şi scenele adaptate pentru dramatizare pot fi accesate pe pagina destinată festivalului de pe site-ul: www.ltme.ro. Participanţii vor asigura elementele de decor şi recuzita necesare. Pentru a înlesni participarea elevilor din alte județe la această secțiune, aceasta este inclusă, anul acesta, și ca participare indirectă. Elevii și profesorii coordonatori vor pregăti produsele demonstrative și vor încărca filmul de prezentare pe pagina de Facebook a festivalului, pâna la data de 18 mai 2017. Pentru jurizarea secțiunii indirecte, se propune ca aceasta să fie realizată de către trei profesori coordonatori din alte județe participante și/sau prin vot deschis, organizat pe pagina de Facebook a festivalului.

Pentru participarea indirectă, lucrările elevilor înscrişi vor fi trimise pe adresa liceului

La secţiunea “Quiz” se pot înscrie echipe formate din maximum trei elevi. În elaborarea întrebărilor se vor regăsi itemi din biografie, romane şi ecranizările acestora. Pentru ecranizări se recomandă versiunile “Pride and Prejudice 2005” şi “Sense and Sensibility 1995”.
Cât despre caligrafie şi desen, participanţii vor transcrie un pasaj de corespondenţă sau vor realiza ilustraţii, la alegere, folosind instrumentele vremii – peniţa, cerneală şi pe cele convenţionale: pensule, acuarele, ulei. La desen, participanţii pot opta pentru: portret, siluetă, peisaj, anluminură, design copertă. Peniţele, tocurile, hârtia, cerneala sunt furnizate de organizatori. Alte materiale necesare vor fi asigurate de către participanţi. Modelele ilustrative pot fi consultate pe pagina festivalului. Pentru participarea indirectă, lucrările elevilor înscrişi vor fi trimise pe adresa: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, str. Prelungirea Bucureşti nr. 8 – 12, cod poştal 910146, Călăraşi, judeţul Călăraşi, până la data de 18 mai 2017, pentru a putea fi evaluate în ziua de desfăşurare a festivalului-concurs. Fiecare lucrare trimisă va fi etichetată cu datele de identificare ale concurentului care a realizat-o. Într-un plic A4 se vor trimite: fișa/fișele de înscriere (Anexa 1) completată/completate; lucrarea/lucrările elevilor; un plic A4 autoadresat și timbrat pentru expedierea diplomei/lor și adeverinței/lor de participare.

Muzică, dans şi modă, în perioada Regenţei

Pentru secţiunea muzică, participanţii vor interpreta una dintre piesele propuse sau pot opta pentru alte partituri cu condiţia ca acestea să fie ilustrative pentru spiritul epocii. Participanţii la secţiunea de dans vor avea ocazia să înveţe dansuri specifice epocii, iar participanţii la jocuri de societate vor învăţa, sub îndrumarea unor instructori, jocuri de societate din perioada Regenţei.
În cadrul ultimei secţiuni, Moda în Epoca Regenţei-Vestimentaţie, Accesorii, Mobilier, elevii vor realiza şi prezenta decoruri ilustrative incluzând vestimentaţie, accesorii şi mobilier. Pentru realizare, materialele necesare vor fi asigurate de participanţi.
Cei interesaţi pot găsi mai multe detalii pe site-ul festivalului: http://www.ltme.ro sau pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, www.isj-cl.ro. Instituţiile coordonatoare ale festivalului sunt următoarele: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic şi Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”.