Festivalul – Concurs Național de Interpretare a Muzicii Ușoare „Flori  de Mai”, ediția a XXX-a, se va desfăşurat în perioada 23 – 27 mai 2018, la Călăraşi. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Călărași şi Centrul Județean de Cultură și Creație (CJCC).

Ajuns la cea de-a XXX-a aniversare, Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești „Flori de Mai”, festival cu tradiţie în peisajul musical naţional, continuă să promoveze prin intermediul concurenţilor, farmecul muzicii uşoare româneşti. De asemenea, promovează ideea de competiţie şi de respect faţă de valoarile autentice ale muzicii uşoare româneşti, prin obligativitatea fiecărui concurent de a interpreta în concurs, exclusive piese ale compozitorilor români.

 Cui se adresează concursul

Concursul va avea loc în sala de spectacole „Barbu Ştirbei” a CJCC Călăraşi şi se adresează tinerilor cu vârsta de la 15 la 30 de ani, împliniți până la data preselecției și se desfăşoară cu acompaniament orchestral (live). Laureații edițiilor precedente (câștigătorul Trofeului și câștigătorii premiilor I, II și III) nu pot participa la concurs.

 Preselecţia se va desfăşura pe 23 aprilie

Potrivit regulamentului festivalului, înscrierea la preselecţie se va face on-line pe adresa de e-mail: flori.mai@yahoo.com, iar dosarul va conţine: fișă de înscriere, acord de interpretare (acest acord îl vor trimite doar concurenții declarați admiși); două piese, pozitiv, din repertoriul românesc, contrastante din punct de vedere ritmic( mp3, se acceptă și link youtube); în urma preselecției, concurenții admiși vor avea posibilitatea de a modifica repertoriul de concurs; copie după cartea de identitate; copie carnet elev/student unde este cazul, pentru a beneficia de facilitățile fiscale existente; o fotografie artistică de înaltă rezoluție; dovada plăţii taxei de preselecție în cuantum de 100 de lei. Plata taxei se va face în contul: RO18TREZ20121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Călăraşi, Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, CIF 37208923, obligatoriu cu mențiunea „TAXĂ FESTIVAL FLORI DE MAI”. Membrii grupului „Flores Campi” al CJCC Călărași sunt scutiți de plata taxei. Concurenții declarați admiși în urma preselecției nu vor mai plăti nicio altă taxă de concurs.

Materialele pentru preselecție se vor trimite până la data de 22 aprilie 2018, ora 24:00. Preselecția va avea loc pe 23 aprilie, iar rezultatele vor fi afișate în data de 24 aprilie 2018, pe site-ul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași (www.culturacl.ro), sub formă de tabel nominal cu mentiunea „admis/respins”. În urma preselecției, vor rămâne în concurs un număr de 24 de concurenți selectați de juriu. Nu se admit contestații. Sumele plătite nu se returnează, indiferent de situație.

Orchestrațiile pieselor de concurs pot fi realizate prin mijloace proprii de către concurenți, cu obligația de a fi transmise organizatorului după afișarea rezultatului preselecției, dar nu mai târziu de data de 20 aprilie 2018. Componența orchestrei ce asigură acompaniamentul este următoarea: pian, keyboard, chitară bass, chitară solo, trompetă, trombon, saxofon, tobe.

 Jurizarea se va face pe două secţiuni de vârstă

Jurizarea va fi făcută pe două secțiuni de vârstă. În prima zi de concurs vor evolua concurenții cu vârsta cuprinsă în intervalul 15 – 18 ani, inclusiv, iar în cea de-a doua zi, concurenții cu vârsta de peste 18 ani, până la 30 de ani, inclusiv. Gala Laureaților se va desfășura în aer liber, pe o scenă amplasată în fața CJCC Călărași.

 Obligaţiile concurenţilor

Concurenţii au următoarele obligaţii: să respecte clauzele regulamentului festivalului; să respecte termenele de sosire, cazare și masa stabilite de Organizator, în intervalul aferent desfășurării festivalului-concurs; să fie prezenți la Gala de decernare a premiilor, în caz contrar vor fi descalificați; prin completarea și semnarea fișelor de înscriere, concurenţii (reprezentanții legali) sunt de acord cu cesionarea dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor.

 Obligaţiile organizatorilor

Organizatorii concursului au următoarele obligaţii: asigură cazarea și masa concurenților pe perioada festivalului; pune la dispoziție sala de spectacole și spațiul de repetiție necesare desfășurării festivalului; asigură orchestra pentru repetiție și concurs; asigură premiile; asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale candidaților înscriși; nu răspunde de eventualele evenimente şi incidente în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de repetiții și concurs; comunică pe site-ul instituției, orice modificare a regulamentului impusă de situații independente de acesta.

 Premii acordate la festivalul „Flori de Mai”

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: Trofeul „Flori de Mai”; premiile I, II, III şi mențiune, pentru fiecare secțiune de vârstă; premiul special „Dumitru Lupu”, pentru concurentul cu cea mai bună interpretare a unei piese de muzică ușoară românească din perioada de dinainte de 1989. Mai pot fi acordate și alte premii din alte surse și sponsorizări. Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării acestora. În funcție de valoarea prestației concurenților, premiile pot fi redistribuite. Nu vor fi acordate premii ex-aequo.

Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior, lista fiind publicată pe site-ul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Nu se admit contestații.

Dată fiind amploarea festivalului, nivelul concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, modificările pe care şi le pot permite organizatorii în materie de acordare de premii, nu vor afecta nici numărul, nici valoarea premiilor menţionate în regulament. Aceste premii suplimentare vor fi acordate ținând cont de ierarhia valorică din concurs.