În urmă cu câteva zile, primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a semnat, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, contractul de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), subprogramul “Regenerare urbană a municipiilor și orașelor”, domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, ce privește obiectivul de investiții “Reparații capitale străzi în municipiul Călărași – Lot 1, județul Călărași”. Este vorba de străzile Mușețelului şi Știrbei Vodă și bulevardul Cuza Vodă. Valoarea totală a investiției este de 7.746.332,02 lei cu TVA, din care finanțarea asigurată prin PNDL este de 4.895.801,97 de lei cu TVA. Se are în vedere reabilitarea a 2043.40 de metri, fiecare stradă având lungimea de: 597.80 de metri – bulevardul Cuza Vodă; 778.30 de metri – strada Mușetelului; 667.30 de metri – strada Știrbei Vodă.

Proiectul vizează atât reabilitarea părții carosabile, cât și a trotuarelor (excepție făcând tronsoanele unde sunt trotuare modernizate de curând).