Astăzi, 6 aprilie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Valentin-Dumitru Deculescu, administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative”.

Administrația locală călărășeană beneficiază de fonduri Regio pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității marginalizate Cărămidari, în contextul în care, conform „Atlasului zonelor urbane marginalizate din România”, municipiul Călărași este unul din cele cinci orașe din țară unde peste o treime din populație este dezavantajată simultan din punctul de vedere al capitalului uman, al ocupării forței de muncă, precum și al calității locuirii. În vederea atingerii obiectivului propus, autoritățile locale vor autoriza lucrări de construire a unui corp nou de clădire ce va funcționa ca spațiu pentru activitățile educaționale și recreative, precum și de modernizare a terenului de sport din incinta Școlii Gimnaziale Nr.7. De asemenea, pentru a se asigura accesul populației la spațiile create sau modernizate, vor fi realizate intervenții de reabilitare a străzii Oborului și a trotuarelor aferente. În acest context, investițiile stabilite în cadrul proiectului vor diminua numărul populației aflate în risc de excluziune socială și vor crea un climat social adecvat pentru organizarea activităților sportive, educaționale, recreative, activități ce vor conduce la formarea intelectuală și fizică elevilor, la promovarea incluziunii sociale, precum și la creșterea încrederii populației în instituțiile ce asigură serviciile sociale integrate la nivel comunitar.

Proiectul a fost depus spre finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”.

Având o perioadă de implementare de 46 de luni, în perioada 1 septembrie 2018- 30 iunie 2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală se ridică la 4.578.544,65 lei. Din aceștia, peste un milion de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste două sute de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste trei milioane de lei.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.