Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Învăţământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională iniţială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3, potrivit Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul Naţional al Calificărilor, în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeţene şi locale sau la solicitarea directă a operatorilor economici.

Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional, organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi în calitate de potenşiali angajatori ai absolvenţilor, asigurând oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională de calitate, în relaţie cu un potenţial loc de muncă.

Operatorii economici au fost invitaţi din nou să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul dual şi învăţământul profesional.

Calendarul complet al etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019 – 2020 se poate regăsi în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5402/2018.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, astfel, operatorii economici se pot implica mai mult în formarea profesională  a elevilor, începând cu selecţia acestora, furnizarea de stagii de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, dar şi cu cel în dezvoltare locală, construit de către operatori în parteneriat cu unităţile de învăţământ partenere, ajungând la o implicare directă în evaluarea curentă şi finală a elevilor.

Prin completările la Codul fiscal introduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 şi potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, operatorii economici şi elevii beneficiază de următoarele facilităţi fiscale: facilităţi fiscale pentru firme-deductibilitatea cheltuielilor: agenţii economici îşi pot deduce din venitul impozabil cheltuielile efectuate în baza contractelor încheiate cu unităţile de învăţământ pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic; agenţii  economici îşi recuperează din punct de vedere fiscal, prin deducerea amortizării, cheltuielile aferente cu mijloacele fixe şi investiţiile, efectuate în baza contractelor încheiate cu unităţile de învăţământ, pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic; deductibilitatea cheltuielilor efectuate în baza contractelor încheiate cu unităţile de învăţământ pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic se aplică şi în cazul activităţilor independente; facilităţi fiscale pentru elevi: neimpozitarea burselor, premiilor şi altor drepturi sub formă de cazare, masă transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.