La nivelul regiunii Sud Muntenia, reprezentanții mediului privat au valorificat oportunitatea de a-și crește competitivitatea și productivitatea muncii prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Priorității de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”, lansat în luna martie. În acest context, 558 de noi proiecte înregistrate în intervalul 4 mai, ora 12:00 – 4 iunie, ora 12:00, solicitând fonduri de peste 1.896,94 de milioane de lei, vor intra în etapa de verificare, evaluare și selecție.

Astfel, cu o alocare bugetară de 38,67 de milioane de euro, va fi susținută dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiei datorită proiectelor ce vor fi implementate în regiunea Sud Muntenia.

În funcție de tipul investiției, IMM-urile din mediul urban și întreprinderile mijlocii din mediul rural, definite conform legislației în vigoare, beneficiază de ajutor de stat regional pentru construirea, extinderea spațiilor de producție sau de servicii, precum și pentru dotarea cu active corporale sau necorporale, inclusiv cu instrumente de comercializare on-line. De asemenea, ajutorul de minimis este acordat pentru implementarea procesului de certificare a produselor, a serviciilor sau a diferitelor procese specifice, a sistemelor pentru managementul calității mediului sau sănătății, precum și pentru internaționalizarea afacerii (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Cererile de finanțare au fost depuse online, prin aplicația electronică MySMIS, apelul de proiecte având la bază principiul competitivității. Aplicațiile se încadrează între valorile eligibile de minimum 200 de mii de euro, respectiv de maximum un milion de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului (martie 2020).

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.739 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de aproximativ zece miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 720 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată depășește șase miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.