În zilele de 27 şi 28 octombrie 2019, s-a desfășurat, la București, Forumul Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), eveniment organizat la Palatul Parlamentului de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Forumul Național SUERD reprezintă cadrul de dezbateri și decizii, cu rol de orientare strategică, având ca obiectiv principal stabilirea priorităților și liniilor de acțiune ale României în procesul de implementare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la nivel național, macroregional și european.

Sirma Caraman, secretar de stat în MDRAP, a deschis lucrările forumului care a marcat și finalul mandatului României la Președinția rotativă a SUERD. În alocuțiunea sa, oficialul a reiterat importanța Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și contribuția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în procesul de relansare a acestei strategii macro-regionale: „Dunărea este şi continuă să fie un simbol nu doar pentru noi sau pentru celelalte state riverane, ci pentru întreaga Europă. În aceste condiţii, ne-am angajat într-un program ambiţios, sub deviza ‘Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării’, urmărind atât revizuirea Planului de Acțiune al SUERD, cât şi promovarea pe agenda europeană a valorii adăugate a cooperării regionale, cu accent pe asigurarea coeziunii teritoriale, economice și sociale, precum și pe diminuarea disparităților de dezvoltare existente în rândul statelor din regiune”.

MDRAP este implicat în implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării atât prin politicile și programele de finanțare pe care le gestionează, cât și prin asumarea rolului de parter și a responsabilității implementării proiectului Danube Strategy Point. Prin intermediul acestuia, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, alături de Primăria din Viena, asigură rolul de secretariat al strategiei, găzduind câte un birou în acest sens și sprijinind, prin activitatea sa, coordonatorii naționali și coordonatorii de arii prioritare.

Totodată, MDRAP asigură, împreună cu Bulgaria, coordonarea Ariei Prioritare 3 a SUERD („Cultură, turism şi contacte directe între oameni”) şi este punct de contact pentru România pentru Aria Prioritară 10 („Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a cooperării”), coordonată de Austria şi Slovenia.