Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a opt funcționari publici și a doi funcționari publici cu statut special, printre aceştia aflându-se şi un funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Dragoş-Vodă. Astfel, Miliţă Vasilica, funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Dragoș-Vodă, a fost găsită în conflict de interese administrativ.

În perioada 2017 – 2018, Miliţă Vasilica a participat, în calitate de președinte/membru, împreună cu fiul său, în cadrul mai multor comisii constituite la nivelul Primăriei, în cadrul căreia ambii dețin funcții publice. Aceasta a încălcat următoarele prevederi legale: art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”; art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”; art. 79, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I […]”.