În şedinţa ordinară a Consililiu Judeţean Călăraşi, ce va avea loc joi, 28 iunie, va fi supus dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Fundația SERA România și cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Călărași”. La nivelul judeţului nostru, sunt identificaţi 237 de minori cu tulburare de spectru autist, din care 70 sunt în municipiul Călăraşi, şi 49 de minori cu Sindrom Down, din care zece sunt în municipiul Călăraşi.

 

În promovarea interesului superior al copilului, eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia susţinerii şi asumării responsabilităţilor faţă de el în vederea creşterii calităţii vieţii, urmărindu-se ca toate serviciile, din oricare dintre domeniile de interes, să respecte standardele pentru dezvoltarea sa armonioasă.

Dizabilitatea este parte a condiției umane. Oricine poate ajunge la o situație de dizabilitate rezultată din interacțiunea condițiilor de sănătate cu mediul în care persoana trăiește, se dezvoltă și își desfășoară activitatea. Dizabilitatea este un fenomen complex, multidimensional și în dinamică, în prezent accentul fiind pus pe înlăturarea barierelor de atitudine și de mediu, care împiedică participarea deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Fundația SERA România, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 8970 din data de 22 mai 2018, a comunicat o propunere de acord de asociere între Judeţul Călăraşi cu Fundația SERA România și cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Călărași”. Prin acest Acord, Fundaţia SERA se obligă să suporte cheltuielile generate de construcţia sediului centrului, precum şi dotările acestuia în proporţie de 85%, iar Consiliului Judeţean Călăraşi îi revine o pondere de 15% din întreaga valoare a investiţiei.

Obiectivele principale ale asocierii sunt: sprijinirea minorilor diagnosticati cu tulburare de spectru autist şi Sindrom Down; oferirea de asistenţă şi suport pentru familie/reprezentant legal pentru dobandirea unor calitati de coterapeut în procesul de recuperare al minorilor.

Grupul ţintă al serviciilor oferite îl constituie minorii diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist şi Sindrom Down.

În judeţul nostru sunt înregistraţi 237 de copii cu tulburare de spectru autist, din care 70 se află în municipiul Călăraşi, şi 49 de copii cu Sindrom Down, din care zece sunt în municipiul Călăraşi. De menţionat că aceşti copii se află în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi ca şi beneficiari ai unui certificat de încadrare în grad de handicap. Funcţionarea unui centru de zi în cadrul căruia să se acorde servicii de recuperare (Terapie ABA, educaţională, psihologică, logopedie, kinetoterapie) pentru minorii cu afecţiunile descrise anterior se justifică prin înregistrarea unui număr în creştere a afecţiunilor menţionate şi o slabă acoperire a acestor servicii/terapii.

În prezent, în municipiul Călăraşi funcţionează în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, un compartiment destinat consilierii şi asistenţei persoanelor cu tulburare de spectrul autist care oferă servicii de recuperare (terapie educaţională, psihologică, logopedie, kinetoterapie) pentru 26 de copii, şi un centru de recuperare de zi, unde se oferă servicii de recuperare pentru 35 de minori cu handicap.