Executivul României a aprobat, în ședința din data de 17 decembrie 2020, alocarea sumei de 220 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru continuitatea derulării Programului Național de Dezvoltare Locală (etapele I și II) în perioada următoare, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Din anul 2017 și până în prezent, au fost incluse la finanțare 7.251 de obiective de investiții în cadrul PNDL – etapa a II-a, cu o valoare de aproximativ 29,31 miliarde lei.

În cadrul PNDL – etapa I, dintre obiectivele de investiții incluse la finanțare au rămas în execuție 1.065 de obiective, pentru care trebuie asigurate fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora, conform art. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, fiind necesară suma de 2,70 miliarde de lei.

În acest moment, situația execuției bugetare a bugetului programului aferent anului 2020 este următoarea: PNDL I – a fost transferată beneficiarilor suma de 585.103,86 mii lei; PNDL II – a fost transferată beneficiarilor suma de 5.554.256,29 mii lei.

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.

În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secțiunea Lucrări Publice, Programul Național de Dezvoltare Locală, rubrica Obiectivele de investiții, iar transferurile lunare sunt publicate în secțiunea Plăți.