În ședința Guvernului din data de 31 iulie 2019 a fost aprobată o Hotărâre pentru stabilirea bugetului de implementare a Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul şcolar 2019 – 2020 și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023.

Prezentul act normativ stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2019 – 2020. Fondurile alocate cuprind și ajutorul financiar din partea Uniunii Europene, conform deciziei Uniunii Europene de punere în aplicare.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, valoarea totală a programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2019 – 2020 este de 540.474 de mii de lei (112.598.673 de euro) și cuprinde ajutorul naţional în valoare de 455.598.484 lei(94.916.351 de euro), precum și sume alocate de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor din partea Uniunii Europene 84.875.146 de lei (17.682.322 de euro).

Suma menționată va fi utilizată după cum urmează: 79.181 de mii de lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.402 de mii de lei pentru derularea măsurilor educative; 196.435 de mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.402 mii de lei pentru derularea măsurilor educative; 188.054 de mii de lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie.

În anul școlar 2019 – 2020, Programul pentru şcoli al României se va adresa unui număr de 1.920.062 de copii (preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de patru ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat).