Hotărârea de Guvern nr. 426 din 27 mai 2020, prin care a fost aprobată actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale pentru toate categoriile vulnerabile de beneficiari: copii, adulți cu dizabilități, persoane vârstnice dependente, victime ale violenței domestice sau servicii sociale destinate agresorilor, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Standardul de cost reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale și nu a mai fost actualizat din anul 2015.

Impactul financiar al acestor măsuri este de 607.172.000 de lei, iar creșterea cheltuielilor pe diferite tipuri de servicii variază între 44% și 98%.

În ceea ce privește persoanele vârstnice, actul normativ actualizează standardele de cost pentru serviciile de îngrijire la domiciliu și aprobă standarde de cost pentru căminele pentru persoane vârstnice, pentru fiecare din cele trei grade de dependență.

Astfel, dacă până la intrarea în vigoarea a acestei HG, standardul minim de cost anual pentru un cămin pentru persoane vârstnice, indiferent de gradul de dependență al acestora, era  23.784 de lei pe an, prin noua hotărâre a Guvernului, valoarea crește până la 50.554 de lei pe an, în cazul persoanelor vârstnice dependente, la 34.155 de lei pe an pentru persoanele vârstnice semidependente și la 25.738 de lei pe an pentru serviciile acordate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente.

Potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,  autoritățile locale stabilesc anual, înainte de adoptarea bugetelor proprii, costul mediu lunar de întreţinere în căminele publice finanțate din bugetul local, în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite, iar acest cost nu poate fi mai mic decât standardul de cost aprobat prin Hotărârea de Guvern.

Standardul de cost este relevant și pentru furnizorii privați de servicii sociale, acesta reprezentând, potrivit art. 2 alin. (2) din hotărârea Guvernului, costul normativ utilizat de autoritățile administrației publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privați.

În prezent, 459 de cămine pentru persoane vârstnice private dețin licență de funcționare, precum și 265 de unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 96 dintre acestea fiind private.

Actualizarea standardelor de cost presupune o majorare a sumelor alocate pentru copiii cu dizabilități din casele de tip familial, de la 33.955 de lei pe an la 65.119 lei pe an. La copiii fără dizabilități din casele de tip familial, valoarea cheltuielilor a crescut de la 25.955 de lei pe an, la 42.410 lei pe an, iar pentru adulții cu dizabilități găzduiți în Centrele de Îngrijire și Asistență (CIA), valoarea cheltuielilor a crescut de la 33.828 de lei pe an la 66.852 de lei pe an.

De asemenea, Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial actualizează și stabilește și valoarea standardelor de cost pentru  asigurarea îngrijirii, întreținerii și asistenței adecvate, pentru toate serviciile sociale existente în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

În premieră, este reglementat standardul de cost aferent locuințelor protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice, precum și cel pentru serviciile de zi din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

În prezent, la nivel național, există un număr total de 236 de servicii destinate violenței domestice: 152 de servicii sociale destinate  prevenirii și combaterii violenței domestice din care: 146 destinate victimelor violenței domestice și șase agresorilor familiali și 84 de servicii specializate: 42 de grupuri de suport și 42 de cabinete de consiliere vocațională.