În sala de ședințe a Consiliului Județean Călărași, a avut loc în data de 8 septembrie 2016,  dezbaterea organizată de D.G.A.S.P.C Călărași și FICE România (Federația Internațională a Comunităților Educative), intitulată „Protecţia copilului în  sistem rezidenţial – practici, modele, caracteristici ale sistemului de protecţie de tip instituţional”. Scopul întâlnirii a fost acela de a se realiza o evaluare obiectivă şi pertinentă a sistemului de protecţie a copilului în România secolului XXI, inclusiv a cadrului legislativ la care a avut o contribuţie importantă şi FICE România, începând cu anul 1994. În acest context, FICE România a rămas fidelă, în toţi cei 25 de ani de activitate, scopului nobil pentru care a fost înfiinţată, şi anume protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu accent pe copilul aflat temporar în sistemul de protecţie.  „Această dezbatere care are loc, astăzi, la Călărași, se bucură de prezența reprezentanților veniți din 5 județe: Ialomița, Vaslui, Argeș, București, Constanța. Dezbaterea s-a axat pe ceea ce se întâmplă în instituțiile pe care Consiliile Județene le gestionează, privind protecția copilului, activitate pentru care alocăm, la Călărași, peste 50% din bugetul pe care îl avem. Cu practicile prezentate de Direcțiile Generale de Protecție a Copilului prezente la eveniment, activitatea poate fi îmbunătățită, în fiecare județ. La nivelul Consiliului Județean vom demara un proiect, începând cu 1 ianuarie 2017, în locul unde se află Unitatea Militară, de pe strada Independenței, pentru a ridica o clădire destinată sediului administrativ al DGASPC Călărași, dar ne propunem să construim acolo și un spațiu destinat unui cămin de copii. Totodată, în același loc, dorim să construim încă 50 de locuri, destinate Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași, pentru oamenii cu probleme sociale, din județ”, a spusVasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași. În continuarea dezbaterilor, director D.G.A.S.P.C. Călărași, Doinița Nicolae, a afirmat că direcția pe care o coordonează are ca obiectiv atât îngrijirea copiilor, până la împlinirea vârstei de 18 ani, cât și susținerea tinerilor din centru, care au devenit majori, pentru a avea un loc de muncă, dacă și aceștia au o preocupare, în acest sens.

spital