În decursul anului trecut, Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi a redactat și eliberat 411 autorizații de construire, din care 68 pentru locuințe, 150 pentru construcții cu alte destinații și intervenții la construcții deja existente și 193 pentru racorduri la utilități. Colegii din cadrul direcției menționate au mai eliberat și 869 de certificate de urbanism (132 necesare emiterii autorizațiilor de construire, 218 racordării la utilități și 518 în alte scopuri/scop informativ, pentru tranzacții imobiliare, comasări sau lotizări de terenuri, anvelopări). Tot anul trecut, au mai fost întocmite și 31 procese verbale de contravenție, aplicându-se amenzi în cuantum total de 45.000 de lei. Au fost achitate integral 11, în cuantum de 11.000 de lei), restul sunt în diferite faze de soluționare (instanță).