Serviciul de Evaluare Complexă şi Protecţie de Tip Rezidenţial, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călărași, are în componență două compartimente: Evaluare Complexă și Protecţie de Tip Rezidenţial. Compartimentul Evaluare Complexă are ca misiune acordarea de protecţie socială pentru copiii cu nevoi speciale, prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

 

Obiectivele generale ale Serviciului de Evaluare Complexă şi Protecţie de Tip Rezidenţial, din cadrul DGASPC Călărași sunt: eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap şi consilierea psihologică/educaţională pentru copii şi familie.

Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat, anul trecut, 1.137 de certificate și hotărâri de încadrare în grad de handicap: 792 gradul I de handicap; 137 gradul II de handicap; 198 gradul III de handicap; 10 gradul IV de handicap.

După aria de provenienţă, cele 1.137 de certificate de handicap sunt structurate astfel: 91 pentru copiii proveniţi din centrele de plasament; 59 pentru copiii proveniţi de la Asistenţi Maternali Profesionişti (AMP); 945 pentru copiii proveniţi din familia biologică; 28 pentru copiii proveniţi din familia extinsă; 14 pentru copiii aflaţi în plasament la alte familii.

La sfârșitul lunii decembrie 2016, a fost modificată legislaţia cu privire la evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

De asemena, în perioada 1 ianuarie  – 31 decembrie 2017, Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial a instrumentat 16 de cazuri de copii/tineri pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/instanța judecătorească au stabilit măsuri de protecţie specială. Acest compartiment și-a propus reintegrarea/sistarea a unui număr de 15 măsuri de protecție specialǎ (plasament). Totodată, în acelaşi interval, Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial (aparat propriu) a instrumentat și finalizat un număr de 16 cazuri de reintegrări în familie/sistări măsură de protecție. Specialiștii compartimentului au reevaluat, trimestrial, conform legii, măsurile de protecţie pentru un număr de 105 beneficiari, pentru aceştia având calitatea de manager/responsabil de caz.

De asemenea, s-au solicitat celor 55 de primării din judeţul nostru informaţii cu privire la înfiinţarea și funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ. Au transmis răspuns 33 de unităţi administrativ – teritoriale. Tot în cadrul Compartimentului Protecţie de Tip Rezidenţial au fost instrumentate și încheiate un număr de 12 contracte cu familia, pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de Zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie „SERA” Călărași.