Serviciul Asistență Maternală, care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași, are misiunea de a asigura, pentru o perioadă determinată de timp, la domiciliul asistenţilor maternali profesionişti, creşterea şi îngrijirea copiilor separați temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului, respectând principiul interesului superior al copilului.

Serviciul Asistenţă Maternală gestionează, prin personalul de specialitate, activitatea asistenților maternali și monitorizează evoluția copiilor aflați în plasament la aceștia. Rețeaua de asistenți maternali profesioniști număra, la începutul anului trecut, 199 de persoane, iar la data de 31 decembrie 2018, era formată din 190 de asistenți maternali, cu domiciliul atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

În evidenţa Serviciului Asistență Maternală, la data de 1 ianuarie 2018, se aflau 243 de copii, aflați în plasament la asistenți maternali, iar, la data de 31 decembrie 2018, figurau, în monitorizare, 230 de beneficiari ai unei măsuri de protecție la asistenţi maternali profesionişti.

Pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală (243 de beneficiari), s-au efectuat demersuri pentru identificarea părinţilor şi rudelor până la gradul al IV-lea, pentru a analiza posibilitatea reintegrării în familie sau instituirea plasamentului familial. Părinţilor şi rudelor identificate li s-au transmis invitaţii de a se prezenta la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru clarificarea situaţiei copiilor, însă foarte puţine familii au răspuns solicitărilor. Părinților și rudelor identificate li s-au comunicat, periodic, informații referitoare la caracterul temporar al măsurilor de protecție, la demersurile ce trebuie efectuate, în vederea pregătirii reintegrării familiale și restabilirii legăturilor de atașament, explicându-li-se faptul că refuzul de a colabora cu autoritățile, poate conduce la stabilirea adopției, ca finalitate a planului individualizat de protecție, pentru copiii cu vârsta sub 14 ani. Managerii/responsabilii de caz au efectuat deplasări la domiciliile părinților/rudelor pentru a obține opinia acestora cu privire la situația viitoare a copiilor și pentru a-i consilia cu privire la serviciile disponibile la nivel local.

În scopul dezvoltării competenţelor profesionale şi abilităţilor specifice, personalul din cadrul Serviciului Asistenţă Maternală a participat la următoarele instruiri/cursuri de perfecţionare în anul 2018, pentru asigurarea unui mediu sigur pentru copiii din plasament – instructaj pentru toţi asistenţii maternali profesionişti – pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 775/1998 și au fost organizate sesiuni de lucru pentru diseminarea noutăților legislative și procedurilor de lucru specifice serviciului, întocmite şi revizuite în conformitate cu legislaţia specifică.

În luna iunie 2018, s-a procedat la revizuirea Regulamentului de organizare și funcţionare a Serviciului Asistenţă Maternală, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/2015, regulament ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 229/31.10.2018. Date de contact: 0242/311060. Telefonul Copilului: 0242.983