Pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură a fost publicat proiectul de ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2020. Potrivit documentului emis de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor, se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

 

Specii și perioade de prohibiție

 

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează: știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie 2020 inclusiv, fără a aduce atingere prevederilor menţionate anterior; în mod special, pe Valea Iadului de la Baraj Leșu – Stâna de Vale și pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ/sportiv Dâmbovița Superioară (Schit Dragoslavele – Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Vălsanul Mijlociu (Brădetu – Baraj Dobrogeanu), Geoagiu Superior (Izvoare până la Cheile Rămeț), râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni, până la confluența cu Lacul Beliș, Lacul Urlea din județul Brașov, râul Avrig pe o distanță de 24 de kilometri măsurată de la confluența cu râul Olt între coordonatele GPS 45°43’19.8″N 24°20’40.0″E – 45°38’06.4″N 24°28’19.4″E, afluentul Jibrea pe o distanță de 4,5 kilometri aval coordonate GPS 45°38’31.6″N 24°25’42.2″E până la confluența cu râul Avrig, râul Sadu Inferior – amonte lac Ciupariu 45°38’37.1″N 24°05’50.2″E până la confluența cu Valea Pinului 45°36’47.8″N 24°01’22.0″E în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);

pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului; coregonul și lipanul, tot timpul anului; păstrăvul de mare, tot timpul anului; păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv și din 1 octombrie 2020 până pe 31 martie 2021; sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific; racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 iunie 2020 inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv; capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.

Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial a scrumbiei de Dunăre se stabilește astfel: pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 15 zile, în perioada 19 martie – 2 aprilie inclusiv; pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, kilometrul 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 29 martie – 12 aprilie inclusiv; pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, kilometrul 238, până la Chiciu kilometrul 374,5 pe o durată de 15 de zile, în perioada 9 aprilie – 23 aprilie inclusiv; pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu kilometrul 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu kilometrul 874,8, pe o durată de 15 de zile, în perioada 20 aprilie – 4 mai inclusiv; pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române; în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum două setci în perioada 10 aprilie – 19 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

În sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.