Listele cu dosarele aprobate în cadrul Programelor „Rabla”, „Rabla Plus” și „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” au fost publicate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Ca urmare a aprobării dosarelor de finanțare în ședința Comitetului de Avizare din data de 21 octombrie 2019, Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat liste

noi cu dosarele acceptate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul „Rabla”) și în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul „Rabla Plus”),

precum și în cadrul Programului privind instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.

Pentru Programul „Rabla” au fost acceptate 281 de dosare pentru 504 autovehicule și o contestație pentru două autovehicule.

Pentru Programul „Rabla Plus” au fost acceptate 56 de dosare pentru 129 de autovehicule dintre care 107 pur electrice și 22 electrice hibride.

Listele persoanelor juridice care au fost acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM, (www.afm.ro), la secțiunile aferente Programelor

„Rabla” şi „Rabla Plus”.

Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi în Programele „Rabla” și „Rabla Plus”, listele acestora fiind

disponibile pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Persoanele juridice ale căror dosare de finanțare au fost sau urmează să fie aprobate, precum și persoanele fizice se pot înscrie la producătorii validați până pe 20 noiembrie în Programul „Rabla” și până la data de 25 noiembrie 2019 în Programul „Rabla Plus”, termene care trebuie respectate și în cazul în care se dorește cumularea primei de casare cu ecotichetul.

De asemenea, notele de înscriere în ambele Programe sunt valabile până pe 25 noiembrie, dată până la care trebuie emise și facturile de achiziție a autovehiculelor noi.

AFM menționează că datele calendaristice indicate anterior sunt termene procedurale maxime, care nu pot fi depășite, dar care pot fi devansate la inițiativa producătorilor

validați, sens în care sfătuieşte persoanele fizice și juridice să se adreseze din timp acestora, astfel încât să poată beneficia de cele două Programe.

De asemenea, în cadrul Programului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” a fost aprobat un dosar de finanțare depus de Municipiul Focșani.