În data de 1 februarie 2021, la nivelul centrelor de vaccinare din România, va începe administrarea vaccinului Moderna pentru care rapelul se realizează la 28 de zile.
Totodată, în data de 28 ianuarie 2021, s-a pus în aplicare procesul de reprogramare a persoanelor incluse în etapa a II-a de vaccinare din categoria domenii esențiale. Astfel, o persoană programată inițial pentru administrarea primei doze la data de 28 ianuarie 2021 va fi reprogramată la data de 8 februarie 2021 cu rapel la data de 8 martie 2021 (28 zile).
Sunt 35.304 persoane care aveau programare inițială în perioada 28 ianuarie – 11 februarie și care vor fi reprogramate la un interval de uece zile.
În ceea ce privește reprogramarea persoanelor din Etapa a II-a din categoria domenii esențiale, aceasta se face prin intermediul platformei informatice, în ordinea realizării programărilor inițiale, la centrele de vaccinare unde acestea erau programate inițial. Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) a formulat deja noile cerințe operaționale către Serviciul de Telecomunicații Speciale, astfel încât procesul de reprogramare să se desfășoare optim.
Toate persoanele ce vor fi reprogramate vor fi înștiințate prin SMS și e-mail unde vor fi specificate noile date și intervale orare pentru administrarea vaccinului. De asemenea, prin e-mail vor primi o nouă recipisă care conține noile date de programare, existând, totodată, posibilitatea de vizualizare a recipisei în secțiunea „Programările mele”, direct în platformă.
CNCAV precizează că pentru persoanele programate în etapa a II-a, exceptând persoanele din domeniile esențiale, se menține același ritm de vaccinare. Vaccinarea continuă pentru persoanele din centrele rezidențiale, dializați, persoane nedeplasabile și cele fără adăpost.
Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea a transmis o informare către toate centrele de vaccinare privind aceste măsuri, precum și Procedura privind vaccinarea cu dozele Moderna, astfel încât ambele vaccinuri să fie utilizate în strictă conformitate cu caracteristicile fiecărui tip de vaccin pentru populația planificată. CNCAV și toate instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea campaniei de vaccinare depun cu toată responsabilitatea eforturi pentru ca fiecare persoană programată să beneficieze de vaccin.