foto arhivă

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

În urma rezultatelor centralizate, la nivelul județului Călărași, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 47,45%, superior în raport cu procentul din anul anterior 2019: 32%. 121 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 290 de candidați din totalul de 321 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost notate 254 de lucrări, întrucât: 35 de candidați s-au retras din concurs din motive personale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar o lucrare a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Din promoția curentă, 47,72% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Contestațiile au putut fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Călăraşi sau transmise prin mijloace electronice: titularizarecalarasi@gmail.com în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul: https://www.isj-cl.ro/index.php , în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.