Pe teritoriul judeţului Călăraşi nu mai evoluează pesta porcină africană (PPA), ultimul focar fiind stins în data de 17 decembrie 2019. Totuşi, pentru a evita răspândirea virusului PPA şi având în vedere că apropierea sărbătorilor de iarnă este caracterizată de o creștere a numărului de porci sacrificați, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călăraşi solicită tuturor cetăţenilor, nu numai crescătorilor de suine, să respecte o serie de măsuri de prevenire, supraveghere şi control al bolii.

Astfel, în gospodăriile în care se taie porcul de Crăciun, în cazul în care proprietarul de animale constată, înainte de sacrificare, apariţia unor modificări a stării de sănătate a animalului (inapetenţă, febră, pielea se înroşeşte, apoi devine cianotică, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă cu sânge, diaree cu sânge, etc) şi/sau după sacrificarea animalului, existenţa unor modificări ale organelor interne (splina mult mărită de culoare roşie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii, acumulări de lichide în cavităţi, etc.) va anunţa de îndată medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitate.

DSVSA Călăraşi, prin inspectorii de specialitate, va realiza controale în echipe mixte cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi pentru respectarea prevederilor privind mișcarea porcilor, a cărnii și produselor din carne de porc; intensificarea controalelor rutiere în vederea descurajării comerțului ilegal de porcine și produse provenite de la acestea; informarea populației cu privire la evitarea achiziționării de animale și produse provenite de la acestea de la persoanele neautorizate și fără documente sanitar – veterinare.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi atrage atenția asupra importanței efectuării examenului trichineloscopic pentru porcii sacrificaţi în gospodăriile populaţiei în perioada  premergătoare sărbătorilor de Crăciun. Examenul trichineloscopic al cărnii provenite de la porcinele sacrificate în mod tradiţional în gospodăriile populaţiei, se poate efectua la cabinetele medical-veterinare concesionate din fiecare localitate, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi. Obligatoriu se vor aduce probe concludente (muşchi pilier diafragmatic şi muschi intercostali) şi crotalia. Examenul trichineloscopic este contra cost.

Este interzisă punerea în consumul uman a cărnii de porc care nu a fost supusă examenului pentru detectarea Trichinella spp., iar carnea provenită de la porcinele infestate cu Trichinella spp. se declară improprie consumului uman și se elimină în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare.

Este interzisă comercializarea produselor şi alimentelor de origine animală şi non-animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiţii adecvate de igienă şi siguranţă alimentară.

Este interzisă comercializarea suinelor din exploataţii neautorizate sanitar veterinar, suinele din gopodăriile populaţiei fiind admise doar în consum familial.

Depistarea acestor cazuri atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amenzi de până la 40.000 de lei şi confiscarea cărnii şi a produselor din carne.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numărul de telefon al DSVSA Călăraşi 0242/313.676.