Având în vedere incidenţele din comunele Lehliu (incidența de 4,28‰) și Ulmeni (incidența de 3,31‰), Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgență Călărași a adoptat, în data de 9 noiembrie 2020, o nouă hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății  publice.

Astfel, este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor.

Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele de peste 5 ani în spațiile publice deschise.

Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber sunt interzise.

Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.

Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.).

Se interzic activitățile în baruri, cluburi și discoteci.

Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum doi metri între mese și participarea a maximum şase persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare.

Se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor și se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.