Luna august 2019, comparativ cu luna precedentă, a fost caracterizată de scăderea numărului născuţilor-vii, al divorţurilor, al deceselor generale, al deceselor sub 1 an şi creşterea numărului căsătoriilor. În luna august 2019 s-au născut  274 de copii, cu şapte mai puţini, comparativ cu luna precedentă. Numărul persoanelor care au  decedat în luna august 2019 a fost de 322, cu 12 decese mai puţine faţă de luna anterioară. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ de -48 de persoane în luna august 2019. În luna august 2019 s-a înregistrat un deces sub 1 an. Comparativ cu luna august 2018, în luna august 2019 a crescut numărul născuţilor-vii cu 27 şi a scăzut numărul deceselor generale cu nouă. Numărul deceselor sub 1 an a fost mai mic cu două faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.