Luna mai 2020, comparativ cu luna precedentă, a fost caracterizată de creşterea numărului născuţilor-vii, căsătoriilor, divorţurilor, de scăderea numărului deceselor generale şi al numărului deceselor sub 1 an. În luna mai 2020 s-au născut 189 de copii, cu 40 mai mulţi comparativ cu luna precedentă. Numărul persoanelor care au decedat în luna mai 2020 a fost de 336, cu 24 decese mai puţine faţă de luna anterioară. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ de -147 de persoane în luna mai 2020. În luna mai 2020 s-au înregistrat două decese sub 1 an. Comparativ cu luna mai 2019, în luna mai 2020 a scăzut numărul născuţilor-vii cu 18 şi a crescut numărul deceselor generale cu 9. Numărul deceselor sub 1 an a fost mai mare cu 1 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În luna mai 2020, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 42 de căsătorii, mai multe cu 26, comparativ cu luna precedentă şi 42 de divorţuri, cu 33 mai multe, comparativ cu luna aprilie 2020.