Luna septembrie 2019, comparativ cu luna precedentă, a fost caracterizată de scăderea numărului născuţilor-vii, căsătoriilor, deceselor generale, de creşterea numărului divorţurilor şi de menţinerea la acelaşi nivel al numărului deceselor sub 1 an. În luna septembrie 2019 s-au născut  243 de copii, cu 31 mai puţini comparativ cu luna precedentă. Numărul persoanelor care au decedat în luna septembrie 2019 a fost de 310, cu 12 decese mai puţine faţă de luna anterioară. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ de -67 de persoane în luna septembrie 2019. În luna septembrie 2019 s-a înregistrat un deces sub 1 an. Comparativ cu luna septembrie 2018, în luna septembrie 2019 a crescut numărul născuţilor-vii cu 42 şi a scăzut numărul deceselor generale cu 20. Numărul deceselor sub 1 a fost mai mic cu unul faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În  luna septembrie 2019, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 245 de căsătorii, mai puţine cu 39 comparativ cu luna precedentă şi 27 de divorţuri, cu cinci mai multe comparativ cu luna august 2019.                                                                          Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în luna septembrie 2019, s-au înregistrat cu două divorţuri mai multe, iar numărul căsătoriilor a fost mai mic cu două faţă de luna septembrie 2018.