Îmbunătăţirea infrastructurii educaţiei în oraşul Fundulea este unul dintre obiectivele primăriei. Astfel, Primăria Fundulea derulează, prin Programul Operaţional Regional, proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin realizare şi echipare grădiniţă cu program prelungit în oraşul Fundulea”.

 

Primăria Orașului Fundulea desfăşoară, în perioada 24 iulie 2019 – 31 august 2021, activităţile proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașulu Fundulea, județul Călărași” – cod SMIS 124601, locația bulevardul 22 Decembrie, nr. 7, județul Călărași, în baza contractului de finanţare nr. 4575 din data de 23.07.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii educaționale în orașul Fundulea și îmbunătățirea calității infrastructurii de educație de la nivelul învățământului obligatoriu din orașul Fundulea, județul Călărași, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate și a creșterii participării populației preșcolare la procesul educațional.

Obiectivul general va fi atins prin realizarea și echiparea unei grădinițe cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași, din Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia.

Proiectul îşi propune îmbunătățirea accesului copiilor la un proces educațional performant și de calitate, apropierea condițiilor de învățământ oferite de grădinițele din mediul urban de condițiile și standardele moderne, pentru crearea condițiilor de bază educaționale în grădinițe (apă curentă, electricitate, încălzire, mobilier școlar).

Valoarea totală a proiectului este de 4.705.497,18 lei.