În perioada stării de urgență, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași, procedurile de evaluare și recrutare de asistenți maternali sunt temporar suspendate, având în vedere actualul context epidemiologic – COVID-19 și restricțiile de deplasare impuse prin ordonanțe militare, ca măsuri de prevenire și protecție.

Procedurile de evaluare în vederea atestării de noi asistenți maternali vor fi reluate după încetarea stării de urgență, când contextul va permite derularea acestora în siguranță.

DGASPC Călărași aduce în atenția persoanelor interesate mai multe aspecte.

Pot fi atestate ca asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exercițiu; au domiciliul în județul Călărași; prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi: solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil, solicitanții au absolvit cel puțin zece clase, solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale, solicitanții și persoanele care locuiesc împreuna cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni, solicitanții au în familie un venit stabil, solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârsta, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament, solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență copii cu vârsta 0-7 ani; au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale.

Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2.270 de lei  și 2.769 de lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă, lunar, alocația de plasament, în cuantum de 600/900 de lei și alocația de stat.

Pentru informații suplimentare  privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa telefonic Serviciului Asistență Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul DGASPC Călărași, tel. 0242/311.060.