În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2020, la linia telefonică cu număr unic 0800.500.333 destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, au fost primite un număr de 1.977 de apeluri. ANES reaminteşte că linia telefonică cu număr unic 0800.500.333 este gratuită și cu program continuu 24 de ore din şapte zile, iar personalul specializat care asigură funcționarea sa, vă stă în orice moment la dispoziție și vă poate asigura sprijin, consiliere și îndrumare, oricând aveți nevoie de ajutor.

Din totalul de 1.977 de apeluri primite în luna iulie 2020: 1.607 au  fost apeluri preluate, 253 au fost apeluri scurte, iar 117 apeluri pierdute (angajare într-o altă convorbire, convorbire întreruptă).

Cele 1.607 apeluri preluate pot fi clasificate din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică, după cum urmează: 829 de apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv informații privind: funcționalitatea liniei telefonice; centre pentru victimele violenței domestice existente în anumite raze teritoriale, tipuri de informații pe care le oferim victimei;, informații privind adăposturile în care se află victime ale violenței domestice, rude ale persoanelor apelante, serviciile oferite acestor victime în perioada pandemiei de COVID-19); două apeluri în domeniul egalității de șanse/gen (apelantul se consideră discriminat în relația cu autoritățile; solicitare de informații privind egalitatea de șanse); şapte apeluri în domeniul traficului de persoane; 769 de apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (conflicte între vecini, stabilire program de vizită minori, consiliere psihologică minor, informații privind obținerea anumitor documente fără legătură cu activitatea instituţiei, inclusiv solicitarea unor informații referitoare la sprijin pentru persoane afectate de COVID-19, deplasarea în condițiile instituirii ordonanțelor militare, solicitarea unor informații referitoare la deplasare în condițiile stării de alertă apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.).

Din punct de vedere al calității persoanei apelante: pentru cele 829 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri): 565 de apelanți “victimă”; 204 de apelanți “martor”; 60 de apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazurile de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, au rezultat următoarele date: 345 de acte de violență verbală; 460 de acte de violență psihologică; 465 de acte de violență fizică; 16 de acte de violență sexuală; opt acte violență economică; 25 de acte de violență socială.

În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.

De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență domestică, conform acordului exprimat de către persoanele care au sesizat actele de violență domestică/trafic de persoane, au fost întreprinse 17 demersuri către autoritățile competente.

 

ANES: Solicitaţi sprijin acum! Uneori poate fi prea târziu!”

 

Femeile care se află în pericol iminent trebuie să sune imediat și direct la numărul unic de urgență 112.