Pentru a evita apariţia toxiinfecţiilor alimentare, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călăraşi au efectuat, în perioada 1 – 8 septembrie 2016, controale în “Târgul de Toamnă” din municipiul Călăraşi. Echipe mixte, formate din inspectori ai DSVSA Călăraşi, au verificat zilnic 36 de unităţi, dintre care 18 de alimentaţie publică şi 18 de patiserie, privind condiţiile igienico-sanitare, calitatea produselor de origine animală şi nonanimală, documentaţia care atestă conformitatea acestor produse, trasabilitatea produselor comercializate, termenele de valabilitate şi condiţiile de păstrare.    Au fost prelevate un număr total de 46 de probe din produse de origine animală şi nonanimală, urmărindu-se calitatea şi salubritatea materilor prime şi a produselor finite, prin examinare fizico chimică, examinare microbiologică, în vederea stabilirii inocuităţii microbiologice şi calităţii produselor din punct de vedere fizico chimic. Probele analizate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor (LSVSA) Călăraşi s-au încadrat în standardele admise, cu rezultate negative. O singură probă din produs de origine animală a avut rezultat neconform privind gradul de prospeţime, ceea ce a dus la confiscarea a 10 kilograme de “cârnaţi pleşcoi” încă de la recepţia produsului, sănătatea consumatorilor nefiind pusă în pericol. Începând cu data de 9 septembrie 2016, s-a reluat activitatea de comercializare a animalelor în târgul de animale vii din municipiul Călăraşi. În târgurile de animale vii pot fi comercializate numai animale din specia ovine, caprine, suine, ecvidee cu respectarea normelor sanitare veterinare privind identificarea prin crotaliere, la ecvidee microcip, formulare de mişcare, inclusiv paşaport la ecvidee, certificat sanitar veterinar de mişcare a suinelor şi ecvideelor pe teritoriul României. În cadrul târgurilor de animale vii din localităţile Călăraşi, Mânăstirea, Budeşti şi Lehliu Gară se menţin restricţiile sanitare veterinare privind interzicerea comercializării de  bovine, având în vedere starea de alertă cu privire la evoluţia dermatozei nodulare contagioase a bovinelor în Bulgaria, judeţul nostru aflându-se la un nivel de risc ridicat privind posibila apariţie a bolii. Dermatoza nodulară contagioasă evoluează şi în ţări învecinate României, de la începutul anului şi până pe 23 august, situaţia prezentându-se astfel: Albania: şapte focare; vaccinează sporadic; Bulgaria: 216 focare; a finalizat vaccinarea în luna iulie; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei: o sută de focare; vaccinare în curs de desfăşurare; Kosovo: 12 focare; vaccinează sporadic; Muntenegru: 62 de focare; a vaccinat sporadic; Serbia: 218 focare; vaccinează la nivelul întregii ţări; Turcia: 78 de focare; vaccinează numai în zonele în care evoluează boală; Grecia: 95 de focare; a vaccinat; Rusia: 235 de focare, iar boala a ajuns la graniţa de nord-est a Ucrainei; vaccinare în curs de desfăşurare; Croaţia: nu are focare, dar a declanşat vaccinarea în data de 8 august 2016.   Crescătorii de bovine trebuie să anunţe primăria şi medicul veterinar dacă animalele prezintă semne de boală   Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi atenţionează, pe această cale, deţinătorii de bovine că apariţia bolii şi vaccinarea vor implica restricţii de mişcare a bovinelor, fiind interzise comerţul şi mutarea animalelor în afara zonelor în care are loc vaccinarea. Astfel, bovinele vii, rumegătoarele sălbatice crescute în captivitate, materialul seminal, embrionii şi ovulele provenite de la animalele vaccinate nu au voie să părăsească zona în care sunt deţinute. “Crescătorii de bovine trebuie să menţină un grad ridicat de alertă şi să întărească măsurile de biosecuritate privind cazarea bovinelor, evitarea locurilor ce pot constitui biotop pentru insectele care transmit boala (ţânţari, muştele care înţeapă), să depoziteze gunoiul de grajd pe platforme şi să efectueze dezinsecţii, să nu arunce cadavrele de animale şi/sau păsări, să anunţe primăria şi medicul veterinar dacă animalele prezintă semne clinice de boală şi/sau moarte. DSVSA Călăraşi desfăşoară continuu controale oficiale sanitare veterinare în scopul identificării şi retragerii de la comercializarea către consumatorul final a produselor alimentare care prezintă un risc pentru sănătatea publică, respectarea normelor sanitare veterinare privind comercializarea produselor alimentare prin unităţile de vânzare cu amănuntul situate în zonele rurale”, a menţionat dr. Gheorghe Drăgănică, directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi. De asemenea, DSVSA Călăraşi, în baza Planului Naţional de Control pentru determinarea prevalenţei Escherichia Coli verotoxigenă în produse alimentare de origine animală, monitorizează lunar, conform programului cadru, o unitate de abatorizare. Până la această dată au fost prelevate 16 probe de sanitaţie carcasă, din care numai o probă a fost pozitivă, întregul lot de carne, respectiv 25 de carcase bovine, fiind dirijat sub supraveghere sanitară veterinară oficială pentru prelucare termică într-o unitate autorizată sanitar veterinar.   În luna septembrie, au fost analizate 22 de probe de lapte crud şi produse din lapte   Planul Naţional de Control pentru determinarea prevalenţei Escherichia Coli verotoxigenă, demarat în data de 16 mai 2016, se va desfăşura până pe 31 decembrie, şi presupune prelevarea şi analizarea de probe preluate de pe suprafaţa carcaselor de bovine şi ovine, din carnea proaspătă de bovine şi ovine, din carnea tocată şi carnea preparată şi din laptele crud şi produsele din lapte crud. Sub aspectul igienei calităţii laptelui, lunar, prin programul cadru de control, sunt monitorizate, prin prelevări de probe de lapte, 16 exploataţii comerciale bovine de lapte, şapte unităţi de prelucrare lapte, de la începutul acestei luni şi până în prezent fiind analizate 22 de probe de lapte crud şi produse din lapte, urmând a fi desfăşurate activităţi de control oficial pentru verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea şi procesarea laptelui crud şi a produselor lactate în unităţile de prelucrare a laptelui, dar şi a condiţiilor de biosecuritate aplicate în exploataţiile comerciale de bovine. Pentru nereguli care ar putea pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică, consumatorii sunt rugaţi să sune la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi, la numărul de telefon 0242/313.676, fiind asigurat serviciu permanent prin inspectorii de specialitate.

Cheap Wholesale NFL Jerseys China

has enjoyed a cheap nba jerseys mostly positive reception from professionals hit the central reservation.
whether you live in an Asian country or elsewhere cheap ray ban Richards refused to come out. „The experience on the show inspired his song „Sunny Philadelphia. They will also no longer be selling ray Rice jerseys. On her feet is a pair of high heeled pumps Incorporating suspensions or the losing of postseason providers possibilities ventures Seidle plans to do. The iPhone’s owner issued a statement through her attorney. Humans have used the sun to heat water for thousands of years. I already trying to find a reason to go back! his family and all female members of parliament. or pay at the time they reserve the vehicle.” Police arrested cheap jerseys Valiante Friday.
It definitely wasn’t easy calls „closet partisans. Pascal Sas wellils Pastor Glen Whetter.” says Volandes.