Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și administrației, a semnat, zilele trecute, ordinele de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru 93 de obiective de investiții care vor fi realizate prin programele coordonate de Compania Națională de Investiții.

Lucrările, în valoare totală de peste 550 de milioane de lei, vor viza, în principal: conservarea/restaurarea și reabilitarea unor monumente istorice și lăcașe de cult; construirea și dotarea unor sedii de instituții publice și a unor așezăminte culturale; reabilitarea infrastructurii afectate de pagubele produse în urma calamităților; reabilitarea, dotarea și modernizarea unor săli de cinematograf; construirea și dotarea unor săli de educație fizică școlară.

Pe lista obiectivelor ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați se află trei comune din judeţul Călăraşi: Independenţa, Plătărești şi Unirea. În aceste localităţi vor fi construite şi dotate trei săli de sport, fiecare obiectiv fiind în valoare de 3016566,76 de lei.