Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Călărași, având în vedere: evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2; adresa Direcției de Sănătate Publică din Călărași privind incidența cumulativă a cazurilor de COVID-19 la nivelul localităților pe ultimele 14 zile în județul Călărași; dispozițiile art. 6 pct. 4 și ale art. 9, pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; prevederile Hotărârii CNSU nr. 47/2020 privind aprobarea listei țărilor/zone lor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice; prevederile art. 6 al Ordinului comun nr. 5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei; prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgenţă, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004; a hotărât, în data de 13 octombrie 2020, pentru toate localitățile din județul Călărași, că se vor lua următoarele măsuri: se instituie obligativitatea purtării măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele de peste 5 ani în spațiile publice deschise precum: piețe, târguri, oboare și locurile de joacă din parcuri, staţiile de transport public, locurile de aşteptare din autogări și gări, și pe o rază de 50 de metri în jurul perimetrului exterior al tuturor unităților de învățământ și al tuturor unităților de cult.

Autoritățile publice locale au obligația de a efectua lucrări de dezinfecție a spațiilor publice pe care le au în administrare.

Se permite desfășurarea evenimentelor publice sau private (concerte, spectacole, târguri, evenimente de agrement, etc.) doar cu condiția respectării măsurilor de distanțare și siguranță sanitară în vigoare.

Se recomandă ca persoanele vulnerabile (vârstnicii, persoane cu istoric medical) să evite frecventarea locurilor publice aglomerate.

Intensificarea activităților de control privind respectarea măsurilor impuse de purtare a măștii, igiena mâinilor și distanțarea fizică în locurile aglomerate (piețe, mijloace de transport în comun, zone de circulaţie intensă), prin mesaje de avertizare, publicitate.

Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași, structurile Ministerului Afacerilor Interne și comitetele locale pentru situații de urgență din județul Călărași vor verifica respectarea măsurilor stabilite de decizia CJSU.