În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV), din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, a luat mai multe măsuri.
Astfel, SPCRPCIV Călăraşi aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că, începând cu data de 16 martie 2020, activităţile specifice de înmatriculare/transcriere/autorizare provizorie/radiere şi cele privind preschimbarea permiselor de conducere sau înregistrarea dosarelor de examinare a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, se soluţionează exclusiv în baza unei programări online.
Programările vor fi efectuate pe site-ul oficial al instituţiei www.drpciv.ro, secţiunea Programări online.
Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz, persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online şi a actului de identitate – în original.
SPCRPCIV Călăraşi solicită tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.
Începând cu data de 17 martie 2020, se suspendă toate activităţile privind programările la proba practică, cât şi examinarea candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere la proba practică şi la cea teoretică.
La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi, este operaţională linia telefonică pentru relaţii cu publicul 0242/311.606.
Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii SPCRPCIV Călăraşi contează pe înţelegerea cetăţenilor.