La solicitarea Ministerului Sănătății, Executivul României a aprobat, în ședința de Guvern din data de 21 aprilie 2021, Hotărârea pentru modificarea și completarea art. 1 din HG nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.
Conform actului normativ, începând cu luna mai 2021, alocația de hrană pentru pacienții din unitățile sanitare se va actualiza cu indicele prețurilor de consum la mărfuri alimentare din perioada 2018 – 2020, de 109,72%. De asemenea, a fost reglementată modalitatea de majorare a alocațiilor de hrană la solicitarea conducătorului unității sanitare, cu avizul consiliului de administrație, în condițiile identificării altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și de la bugetul de stat. S-a reglementat ca în unitățile sanitare să nu mai existe tarife maximale în ceea ce priveşte norma de hrană.
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, unitățile sanitare publice au obligația de a afișa pe site-ul propriu nivelul alocației de hrană stabilit pentru consumurile colective, precum și orice modificare a acestora. Informațiile sunt comunicate concomitent și Ministerului Sănătății.