În perioada 27 mai-10 iunie 2017 se organizează sesiunea specială a examenului de Bacalaureat, în judeţul Călăraşi.

La această sesiune pot participa absolvenţii de liceu, participanţi la pregătirea loturilor naţionale ale României pentru competiţiile internaţionale sau care susţin examenul de admitere la universităţi din străinătate şi au făcut dovada că: au fost acceptați, în etapa preliminară, la universitățile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat, înainte de finalizarea examenului de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie 2017; desfășoară probele de admitere în același timp cu probele examenului de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie 2017. Conform metodologiei în vigoare, absolvenții de liceu care participă la această sesiune specială de bacalaureat își asumă întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor primi subiectele de examen.

Calendarul sesiunii speciale a examenului de Bacalaureat 2017

27-28 mai 2017: Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen;
29-30 mai 2017: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba româna- proba A; Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
31 mai 2017: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională-proba C;
2-3 iunie 2017: Evaluarea competențelor digitale-proba D;
6 iunie 2017: Limba și literatura română-proba E) a)-proba scrisă;
7 iunie 2017: Proba obligatorie a profilului- proba E) c)-proba scrisă;
8 iunie 2017: Proba la alegere a profilului și specializării-proba E) d) – proba scrisă;
9 iunie 2017: Limba și literatura maternă – proba E) b)-proba scrisă; Afișarea rezultatelor până la ora 18; depunerea contestațiilor (între orele 18:00- 20:00);
10 iunie 2017: Rezolvarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale.