Până în 2021, în Regiunea Sud Muntenia, vor fi înfiinţate 65 de cooperative agricole, din care minimum două grupuri de producători locali, prin Măsura 2 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. În perioada 2018 – 2021, Egis România S.A. va implementa proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înfiinţării şi dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin PNDR 2014 – 2020.

 

Ieri, 19 martie, la Călăraşi, a avut loc o conferinţă, în care a fost prezentat proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înfiinţării şi dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, de către Dragoş Alexandru, manager proiect EgisRomânia. Proiectul este finanţat prin Măsura 2 – „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire din cadrul fermei” şi constă în promovarea serviciilor de consiliere în rândul producătorilor agricoli cu scopul de a facilita asocierea acestora în cooperative agricole sau grupuri de producători conform legislaţiei naţionale în vigoare. În cadrul proiectului, Egis România, companie cu experienţă în consilierea fermierilor, oferă servicii de consultanţă către 10.000 de producători agricoli cu scopul final al înfiinţării a 350 de cooperative agricole, din care minimum opt grupuri de producători locali în toate regiunile de dezvoltare ale României. La nivelul regiunii Sud Muntenia, din care şi judeţul Călăraşi face parte, vor fi oferite servicii de consultanţă către 1.904 producători agricoli cu scopul final al înfiinţării a 65 de cooperative agricole, din care minim două grupuri de producători locali. Conform datelor Eurostat, în momentul de faţă în Uniunea Europeană, dintr-un total de aproximativ 10,8 milioane de ferme, aproximativ 3,6 milioane sunt situate în România, reprezentând circa 33,3% din total. Dacă dimensiunea medie la nivel Uniunii Europene a unei ferme este de 16,1 hectare, în România aceasta este de numai 3,5 hectare, adică peste patru ori mai mică faţă de media europeană. Avantajele existenţei formelor asociative sunt recnoscute în întreaga lume. Cu toate acestea, în prezent în România, sub 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o formă asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media de organizare este de 34%. Mai mult, agricultura rămâne principala sursă de venit din zonele rurale de la noi din ţară. În acest context, încurajarea formelor asociative în sectorul agricol devine o prioritate pentru dezvoltare în România, arătând că beneficiile cooperării în cadrul unor astfel de forme precum cooperativa agricolă şi grupul de producători duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector pe plan local, regional, naţional şi european. Prin proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoliîn vederea înfiinţării şi dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol”, denumit pe scurt AGRICOOP, producătorii agricoli din România vor beneficia de sprijin pentru înfiinţarea unri forme asociative, de consiliere tehnologică, fiscală şi juruducă, elaborarea planului de afaceri şi monitorizarea acestuia timp de 12 luni în vederea evaluării stadiuliu privind funcţionarea şi elaborarea ajustprilor necesare, identificarea de soluţii pentru o cât mai bună organizare a cooperativei şi pentru creşterea vânzărilor prin crearea unui lanţ scurt de producţie-distribuţie-vânzare, sprijin în redactarea şi întocmirea documentaţiei pentru accesarea de fonduri publice şi europene. Proiectul include şi derularea unei campanii de promovare a necesităţii dezvoltării formelor de cooperare asociativă în România printr-o acţiune de conştientizare a producătorilor agricoli privind oportunitatea programului de consiliere şi facilitare a asocierii acestira în cooperative agricole şi grupuri de producători, precum şi asupra beneficiilor ce decurg din înfiinţarea şi dezvoltarea acestora, a aplicării unor tehnologii de producţie unitare, moderne, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerţului cu ridicata.