Indemnizațiile pentru invalizi, veterani și văduve de război au fost mărite cu 75%, potrivit unei ordonanțe de urgență aprobate de Guvernul României.
Conform actului normativ, cele trei categorii vor primi indemnizații crescute, de la 1 ianuarie 2017, după cum urmează: pentru invalizii de război: marii mutilați și cei încadrați în gradul 1 de invaliditate vor primi o indemnizație de 259 de lei lunar (majorată de la 148 de lei), cei încadrați în gradul II de invaliditate vor primi o indemnizație de 231 de lei lunar (majorată de la 132 de lei), iar cei încadrați în gradul III de invaliditate vor primi o indemnizație de 196 de lei lunar (majorată de la 112 de lei); pentru veteranii de război și văduvele de război (dacă nu s-au recăsătorit), indemnizația se majorează de la 92 de lei, la 161 de lei lunar.
Indemnizațiile aflate în plată nu au fost majorate din 2008.
Majorările vor fi aplicate cu încadrarea în bugetele anuale, ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, aprobate, potrivit legii.
Totodată, a mai fost aprobată o hotărâre de guvern pentru menținerea cuantumului ajutorului anual la 335 de lei, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat, pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice.
De această măsură vor beneficia 13.677 de persoane, din care 12.880 de persoane plătite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 412 persoane de către Ministerul Apărării Naționale, 384 de persoane de către Ministerul Afacerilor Interne și o persoană plătită de Serviciul Român de Informații. Sumele pentru plata ajutorului anual se suportă din bugetele instituțiilor menționate.