În şedința ordinară din luna iunie a Consiliului Județean Călăraşi au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuinţe de serviciu şi reţele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice) şi circuite carosabile, pietonale, amenajare spaţii verzi, b-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, municipiul Călăraşi – faza SF, inclusiv taxe, avize”.

Suprafaţa terenului este de 1522,67 de metri pătraţi (respectiv 1522,15 metri pătraţi, aşa cum rezultă din măsurătorile cadastrale).
Construcţia este un bloc prevăzut cu 30 de apartamente, având subsol tehnic, parter, patru etaje. Apartamentele sunt repartizate câte şase pe etaj, astfel: o gasonieră, un apartament cu 3 camere şi patru apartamente cu 2 camere.
Aria construită desfăşurată este de 2805,32 de metri pătraţi.
Lucrări tehnico-edilitare sunt următoarele: alei carosabile – 360,38 de metri pătraţi; alei pietonale – 125,24 de metri pătraţi; împrejmuirea terenului: 107,39 de metri pătraţi; amenajarea zonei verzi – 221,61 de metri pătraţi; amenajare dale parcări înierbate: 353,58 de metri pătraţi; platformă betonată gunoi – 15,75 de metri pătraţi.

Valoarea totală a investiţiei, conform Devizului general, este 5.493.112,88 de lei fără T.V.A., din care C+M 4.589.757,78 de lei, fără T.V.A., conform standardelor de cost, defalcată după cum urmează: bugetul de stat – ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, valoare 4.762.395,32 de lei, din care C+M în valoare de 4.265.093,28 de lei, pentru construirea unui bloc de locuinţe pentru specialişti; bugetul propriu al judeţului Călăraşi, valoare: 730.717, 56 de lei, din care C+M în valoare de 324.664,50 de lei, pentru obiectivul „Reţele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, telecomunicaţii, circuite carosabile, pietonale, amenajare spaţii verzi, împrejmuire)” – faza Studiu de Fezabilitate.

Durata estimată a execuției este de 12 luni de la ordinul de începere a lucrărilor la blocul de locuinţe, 12 luni de la ordinul de începere a lucrărilor pentru amenjări exterioare şi reţele exterioare. Reprezentarea 3D a obiectului de investiții a fost supusă atenției consilierilor județeni.