De ce un copil care nu poate fi crescut de părinţi sau de rudele sale biologice are nevoie de o familie adoptivă?
Orice copil are nevoie de o familie, în care să se simtă iubit, protejat şi acceptat, în care să aibă stabilitate şi să aibă sentimentul de apartenenţă. Această situaţie ajută copiii să se dezvolte normal, să se simtă liniştiţi şi să aibă sentimentul că sunt doriţi şi importanţi.
În cazul în care, din diverse motive, un copil nu poate fi îngrijit de părinţii sau de rudele sale biologice, atunci adopţia poate fi o soluţie pentru copii şi le poate oferi căminul stabil de care au atâta nevoie. Din păcate, indiferent cât de dezvoltate ar fi serviciile oferite copiilor lipsiţi de îngrijirea familiei biologice, acestea nu le pot asigura stabilitatea necesară şi continuitatea în creştere şi îngrijire, situaţie care în timp afectează negativ copiii.

Cum devine adoptabil un copil care nu poate fi crescut în familia lui biologică?
Pentru copilul aflat în sistemul de protecţie specială se vor face demersuri în vederea redării sale în grija părinţilor, alături de care orice copil ar trebui să crească ori, dacă nu este posibil, se va analiza posibilitatea ca acest copil să fie crescut de rudele sale.
Există însă situaţii în care nici părinţii şi nici rudele nu se pot ocupa de copil sau nu îi pot oferi cele necesare ca el să crească şi să se dezvolte cât mai bine posibil; sau sunt cazuri în care părinţii/rudele copilului nu pot fi găsite de asistenţii sociali pentru a se discuta şi analiza ce poate fi făcut în vederea revenirii copilului în familia sa biologică.
În aceste situaţii, după trecerea unor termene stabilite de lege în care asistenţii sociali încearcă să găsească soluţii împreună cu părinţii/rudele (termene care variază în funcţie de situaţie de la câteva luni la 1 an), dacă se constată că revenirea copilului în familie nu este posibilă/probabilă, se vor face demersuri pentru declararea adoptabilităţii copilului.
Aceasta înseamnă că direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul copilului va sesiza tribunalul pentru a decide, printr-o sentinţă judecătorească, deschiderea procedurii adopţiei pentru respectivul copil (adică pentru declararea adoptabilităţii copilului).

Părinţii/rudele biologice ale copilului sunt consultate cu privire la declararea adoptabilităţii copilului?
Nu, părinţii şi rudele biologice nu sunt consultate de către asistenţii sociali atunci când este luată în considerare declararea adoptabilităţii copilului şi se decide înaintarea cazului copilului către instanţa judecătorească. Ulterior, pe baza probelor din dosarul copilului, judecătorul va decide cu privire la declararea copilului ca fiind adoptabil.
Atât părinţii cât şi rudele biologice ale copilului sunt consultate de asistenţii sociali şi se încearcă implicarea lor în demersurile de reintegrare (revenire) a copilului în cadrul familiei biologice. Dacă revenirea copilului în grija părinţilor săi sau plasarea sa la o rudă biologică nu sunt posibile, atunci asistenţii sociali sunt obligaţi să sesizeze instanţa judecătorească pentru declararea adoptabilităţii.
Părinţii biologici nu se pot opune sesizării instanţei judecătoreşti însă mama şi tatăl copilului (dacă sunt cunoscuţi) sunt citaţi de instanţă iar judecătorul îi ascultă şi le solicită consimţământul, înainte ca acesta să se pronunţe cu privire la declararea adoptabilităţii copilului. De asemenea, înainte de a fi chemaţi de instanţă, părinţii copilului sunt informaţi de către reprezentanţii Serviciului de adopţie şi postadopţie din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la procedura exprimării consimţământului şi consecinţele acestuia.
Aşa cum am precizat mai sus, rudele copilului îşi pot exprima dorinţa doar cu privire la revenirea copilului în familie şi nu se pot opune sesizării instanţei în vederea declarării adoptabilităţii copilului. De asemenea, legea stabileşte că rudele copilului nu sunt chemate să consimtă la deschiderea procedurii adopţiei.

Care sunt urmările deschiderii procedurii adopţiei pentru un copil?
După ce sentinţa de deschidere a procedurii adopţiei devine irevocabilă, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul acestuia, prin intermediul Serviciului de adopţie şi postadopţie va iniţia demersurile pentru a-i căuta copilului o familie adoptatoare potrivită.
Sentinţa de deschidere a procedurii adopţiei produce efecte (este valabilă) o perioadă de doi ani şi, începând cu data de 12 august 2016, valabilitatea ei dura până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani.
Pe perioada de valabilitate a sentinţei, drepturile părinteşti ale părinţilor copilului sunt suspendate. Aceasta înseamnă că părinţii nu mai sunt consultaţi şi nu mai au un cuvânt de spus cu privire la deciziile ce sunt luate în privinţa copilului. De asemenea, nu vor mai fi invitaţi/solicitaţi să viziteze copilul şi să menţină relaţii personale cu acesta şi nu le vor mai fi solicitate realizarea unor demersuri vizând reintegrarea copilului.

Ce este adopţia şi care sunt consecinţele pentru copil şi pentru familia biologică a acestuia?
Adopţia este o operaţiune juridică în urma căreia legăturile de filiaţie şi rudenie ale copilului cu părinţii şi rudele biologice sunt întrerupte, fiind stabilite noi legături de filiaţie şi respectiv de rudenie cu adoptatorii şi rudele acestora.
Aceasta inseamnă că, după adopţie, părinţii biologici ai copilului nu vor mai fi consideraţi – din punct de vedere legal – mama şi tatăl respectivului copil; de asemenea, nici rudele biologice ale copilului (fraţi, bunici, unchi, mătuşi) nu vor mai avea calitatea de rude.
Pentru copil se vor stabili noi legături cu adoptatorii şi rudele acestora, adică adoptatorii vor deveni părinţii copilului iar rudele adoptatorilor vor deveni şi rude ale copilului. Astfel, prin adoptie, copilul va deveni membru al unei alte familii.
În urma adopţiei pentru copil se va emite un nou certificat de naştere în care adoptatorii vor fi înscrisi ca şi părinţi ai acestuia iar copilul va dobândi şi un alt nume de familie (cel al adoptatorilor).

După adopţie, părinţii şi rudele biologice mai pot obţine informaţii cu privire la copil?
Da, se pot primi anumite informaţii cu caracter general, în conformitate cu prevederile legale.
Informaţii mai detaliate cu privire la copilul adoptat pot fi furnizate părinţilor şi rudelor biologice doar cu acordul adoptatorilor sau, dacă adoptatul a devenit major, cu acordul acestuia.
Dacă doriţi să obţineţi informaţii cu privire la copilul dumneavoastră adoptat sau cu privire la o rudă adoptată, vă rugăm să completaţi formularul de la finalul aceste secţiuni şi să îl transmiteţi pe adresa instituţiei noastre (prin fax, email, poştă sau prin depunerea la sediul nostru).
Reţineţi că în situaţia în care nu putem obţine acordul adoptatului/adoptatorilor nu vă putem furniza decât câteva date generale referitoare la acesta. Însă solicitarea şi datele dumneavoastră vor rămâne în evidenţele noastre şi, în cazul în care adoptatul va dori la un moment dat să vă caute, vom facilita relaţionarea dumneavoastră cu el.

După adopţie, copilul adoptat va primi informaţii referitoare la familia sa biologică şi trecutul său?
Conform legii, adoptatorii sunt obligaţi să informeze gradual copilul că este adoptat.
De asemenea, dreptul adoptatului la cunoaşterea originilor şi propriului său trecut este recunoscut prin lege.
Aceasta înseamnă că adoptatul poate solicita şi obţine de la autorităţi informaţiile referitoare la trecutul său, la contextul în care a devenit adoptabil, la traseul instituţional parcurs anterior adopţiei. De asemenea, după ce adoptatul devine major acesta poate primi, cu autorizarea instanţei judecătoreşti, informaţii cu privire la identitatea părinţilor biologici.
Un gest deosebit de util care poate fi făcut de părinţii biologici/rudele biologice ale copilului (înca din perioada anterioară adopţiei) este acela de a lăsa la dosarul copilului- păstrat la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului- informaţii/documente cu caracter personal care să poată fi arătate copilului peste ani, la momentul la care el încearcă să afle care îi este trecutul (o scrisoare, fotografii cu membrii familiei sau de la evenimente din familie etc).
În cazul în care solicită, adoptatul este ajutat să intre în contact cu părinţii/rudele biologice şi de aceea este util, aşa cum am menţionat la punctul anterior, să avem în evidenţele noastre datele dumneavoastră de contact.

Din ce motiv adoptaţii caută să îşi afle trecutul şi ce pot face părinţii/rudele biologice în astfel de situaţii?
Adoptaţii doresc să îşi cunoască trecutul şi familia biologică pentru a avea o imagine corectă asupra identităţii lor, pentru a afla cine sunt, de unde vin, cum au devenit adoptabili, care le sunt rădăcinile şi istoria personală. Este o nevoie firească a fiecărui om şi îi ajută pe adoptaţi să înţeleagă mai bine cum s-au format ca persoane şi ce evenimente au avut loc în trecutul lor.
Adoptaţii care iniţiază demersurile de contactare a familiei biologice doresc să îşi cunoască părinţii/rudele biologice şi să stea de vorbă cu acestea.
De aceea, cooperarea familiei biologice a adoptatului, deschiderea şi furnizarea unor informaţii corecte sunt gesturi deosebit de utile în relaţia cu adoptatul şi îl ajută pe acesta să îşi înţeleagă trecutul.
Un astfel de demers al adoptatului nu va presupune, sub nici o formă că, familia sau rudele biologice trebuie să se implice în întreţinerea, îngrijirea ori sprijinirea materială a adoptatului.

Părinţii/rudele biologice pot fi constrânse să intre în contact cu adoptatul?
Nu, nu există temei legal care să oblige părintele/rudele să relaţioneze cu adoptatul.
Dezvoltarea unei relaţii presupune existenţa dorinţei şi acordului ambelor părţi, atât din partea adoptatului cât şi din partea membrilor familiei biologice.