Colegiul Național „Barbu Știrbei”, Colegiul Economic și Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași se numără printre unitățile de învățământ care dispun de dotare performantă pentru a oferi elevilor cele mai bune mijloace de învățare interactivă, alternativă a didacticii informaționale.

Conceptul de e-Learning reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități de a pune în practică programe educaţionale pentru învăţământul preuniversitar. Nicio tehnologie, nicio teorie, nicio abordare nu elimină sau neglijează relaţia profesor – elev. Toate reprezintă exclusiv instrumente comode și eficiente la îndemâna atât a profesorului, cât și a elevului.

Cele trei licee din municipiul Călărași, în calitate de beneficiari ai proiectului „Collective Education”, au achiziționat echipamente IT și software performante și mobilier pentru dotarea a șase cabinete interactive și nouă table inteligente pentru predarea lecțiilor sub o formă cât mai atractivă pentru elevi în clase, fiind, totodată, perfect adaptate curriculei de predare/ învățare.

În plus, cadrele didactice au beneficiat de instruire privind modul de utilizare a platformei e-Learning, prin media electronică și tehnologii informaționale și de comunicație în educație, astfel: 58 de profesori de la Colegiul Național „Barbu Știrbei”, 70 de profesori de la Colegiul Economic și 40 de profesori de la Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu”.

„Collective Education” este implementat în parteneriat de Asociația Eurointegra din Bulgaria, în calitate de lider de proiect, alături de Colegiul Național „Barbu Știrbei”, Colegiul Economic, Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași și Liceul de Matematică și Științele Naturii „Sv. Kliment Ohridski” din Silistra, în cadrul programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa prioritară 5 – „O regiune eficientă”.

Contractul de finanțare, ce a fost semnat în luna august 2017 și se va finaliza în aprilie 2020, are o valoare totală eligibilă de 1.309.615,60 de euro, din care 1.113.173,23 de euro reprezintă valoarea nerambursabilă FEDR.

Proiectul este un răspuns la cercetarea în domeniul educației elevilor pentru viață. În acest sens, profesorii din România și Bulgaria, cu sprijinul instituțiilor relevante, vor elabora până la finalizarea proiectului un conținut pentru cursuri de consiliere și îndrumare pentru tinerii liceeni.

Pentru buna implementare a „Collective Education” a fost nevoie de asigurarea din bugetul local a sumelor necesare plăților ce s-au efectuat în cadrul proiectului. Sprijinul necondiționat oferit de Primăria Municipiului Călărași pe toată perioada de derulare a contractului de finanțare a reprezentat un important aport la creșterea calității învățământului în liceele beneficiare pentru aproximativ 2.000 de elevi care studiază în clasele IX – XII.