Ordinul Ministerului Educației privind admiterea elevilor rromi pe locurile speciale la liceu pentru anul școlar 2020 – 2021, elevii rromi care intenţionează să acceseze locurile speciale alocate în învăţământul liceal, procesul de înscriere se desfăşoară în perioada 5 octombrie 2020 – 29 ianuarie 2021.

Elevii care doresc trebuie să îşi declare apartenenţa etnică încă de la începutul clasei a VIII -a, înregistrarea efectuându-se la secretariatul şcolii de care aparţine fiecare – aceasta fiind condiţie obligatorie ca reprezentanții Asociației Partida Romilor Europa să poată elibera recomandările.

Pentru orice alte informații, persoanele interesate se pot prezenta la sediul Asociației Partida Romilor Europa, din municipiul Călărași, strada Mușețelului, bloc K16, parter, sau pot apela numărul de telefon 0730/362.222 .