Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunță continuarea procesului de înscriere în vederea depunerii candidaturilor pentru calitatea de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) până la data de 8 mai 2020, ora 23:59.

MEC invită cadrele didactice din învăţământul superior, cercetătorii științifici, personalităţile de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan național și internaţional, care sunt conducători de doctorat, dețin atestatul de abilitare sau îndeplinesc standardele minimale pentru obținerea abilitării să depună și să finalizeze aplicațiile pe platforma brainmap.ro, în vederea constituirii CNATDCU – mandatul 2020 – 2024.